ยะลา รณรงค์ 7 วันอันตราย ลดอุบัติเหตุเทศกาลปีใหม่

วันที่ 26 ธ.ค. 2552 เวลา 19:15 น.
โพสต์ทูเดย์ - หน่วยงานรัฐ-เอกชนยะลารณรงค์ 7 วัน อันตราย ลดอุบัติเหตุเทศกาลปีใหม่

นายวิทยา  พานิชพงศ์  รองผู้ว่าราชการจ.ยะลา กล่าวว่า อุบัติเหตุจราจรเป็นปัญหาสำคัญ นับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยช่วงเทศกาลหยุดยาวในแต่ละปีก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นอย่างมาก

“ดังนั้นการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ควรมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องทั้งปี มิใช่เฉพาะช่วงเทศกาลสำคัญๆเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรมุ่งเน้นในเรื่องการให้ความรู้การสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการใช้ถนนให้แก่ประชาชน อีกทั้งต้องได้รับความร่วมมือ จากทุกภาคส่วนทั้งภาคราชการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน อันจะสามารถลดอุบัติเหตุทางถนนได้ระดับหนึ่ง” รองผู้ว่าราชการจ.ยะลา กล่าว