ผู้ว่าฯสุราษฎร์ประชุมครูนับพันหลังปรากฎการณ์ ผอ.ทุจริตให้เด็กกินขนมจีน

วันที่ 13 มิ.ย. 2561 เวลา 16:01 น.
ผู้ว่าฯสุราษฎร์ประชุมครูนับพันหลังปรากฎการณ์ ผอ.ทุจริตให้เด็กกินขนมจีน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมมอบนโยบายข้าราชการครู หลังกรณีผอ.ทุจริตให้เด็กกินขนมจีน ชี้อย่าให้เกิดขึ้นอีก

วันที่ 13 มิ.ย. ที่โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ประชุมมอบนโยบายข้าราชการครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) สุราษฎร์ธานี เขต 1 โดยมีนายชูศักดิ์ ชูช่วย ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 รวมทั้งผู้บริหารการศึกษา และข้าราชการครู ร่วม 1,540 คน เข้าร่วม

นายวิชวุทย์ กล่าวในที่ประชุมว่า ปรากฏการณ์ ผอ.ขนมจีน ถือว่าสร้างความเสื่อมเสียให้กับจังหวัดและวงการข้าราชครูเป็นอย่างมาก หลังเกิดเหตุได้มีการตรวจสอบยังไม่พบว่ามีพื้นที่อื่นมีการกระทำในลักษณะดังกล่าว เหมือนกับปลาตายตัวเดียวแต่ทำให้ปลาตัวอื่นต้องเหม็นไปด้วย

อยากกำชับและมอบเป็นนโยบายให้ผู้บริหารการศึกษา และข้าราชการครูทุกระดับชั้น ช่วยกันดูแลและเคร่งครัดกับการจัดอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน เพราะเด็กๆ เหล่านี้จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติของเราต่อไปในอนาคต

“หากเริ่มต้นชีวิตไม่ได้รับการดูแลที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ จะส่งผลต่อพัฒนาการได้ เงินอุดหนุน 20 บาท สามารถทำให้เด็กกินอาหารที่ถูกหลักโภชนาการได้อย่างแน่นอนหากไม่โกง หัวใจสำคัญของปัญหาอยู่ที่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูในโรงเรียนเองต้องมีบทบาทในการควบคุมดูแลการบริหารเงินหากพบความไม่ชอบมาพากลให้แจ้งให้ ผอ.เขตการศึกษาทราบทันที แต่หากไม่มั่นใจสามารถแจ้งได้โดยตรงที่ผมได้ทันที ” นายวิชวุทย์ กล่าว

นายวิชวุทย์ กล่าวและว่า อย่าให้เกิดเหตุการณ์ ผอ.ขนมจีนเกิดซ้ำขึ้นอีกอย่างเด็ดขาด ให้ถือเอากรณีโรงเรียนบ้านท่าใหม่เป็นตัวอย่าง หากทำเช่นนั้นหมายถึงอนาคตของการรับราชการต้องหมดสิ้นทันที เพราะโทษครั้งนี้มีเพียง 2 อย่างเท่านั้น คือ ไล่ออก กับปลดออก

นายวิชวุทย์ กล่าวอีกว่า จะมีคำสั่งแต่งตั้งรองผู้ว่าราชการจังหวัด 3 คน แบ่งการดูแล 3 เขตการศึกษามีคณะทำงานประกอบด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ มีหน้าที่ตรวจสอบดูแลการจัดการอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนในสังกัด สพป. ทั้ง 3 เขตจำนวน 456 โรงเรียน และสังกัดท้องถิ่นอีก 10 โรงเรียนให้ปฎิบัติตามหลักเกณฑ์จัดอาหารที่ถูกหลักและเพียงพอกับความต้องการของเด็ก และจะหารือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดหาเงินเพื่อตั้งกองทุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้น

วันเดียวกัน นายจเร ขวัญเกิด นายอำเภอพุนพิน พร้อมด้วยปลัดอาวุโส ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ ท้องถิ่นอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเตย ไปตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหัวเตย และโรงเรียนวัดหัวเตย ต.หัวเตย อ.พุนพิน ติดตามการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนพบว่ามีการประกอบอาหารเลี้ยงนักเรียนได้ถูกสุขลักษณะและมีสารอาหารครบ 5 หมู่