หนึ่งเดียวในแดนใต้งานบุญบั้งไฟนราธิวาส

  • วันที่ 09 มิ.ย. 2561 เวลา 21:36 น.

หนึ่งเดียวในแดนใต้งานบุญบั้งไฟนราธิวาส

นราธิวาส-ชาวอีสานในพื้นที่อ.สุคิรินซึ่งย้านถิ่นฐานมาตั้งแต่ปี2518จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ต.ภูเขาทองปีที่39 สืบสานสามัคคีให้ประชาชนในพื้นที่

เมื่อวันที่9มิ.ย.61 ณ ลานอเนกประสงค์บ้านโต๊ะโมะ ม.3 บ้านโต๊ะโมะ ต.ภูเขาทอง อ.สุคิริน จ.นราธิวาสพล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประเพณีบุญบั้งไฟ ต.ภูเขาทอง นับตั้งแต่ชาวอีสานได้ย้ายถิ่นฐานมาตั้งรกรากอยู่ที่ปลายด้ามขวานแห่งนี้ตั้งแต่ปี 2518 และได้นำประเพณีอันดีงามของบรรพบุรุษติดตัวมาด้วย ปัจจุบัน ประเพณีบุญบั้งไฟที่นี่ได้รับการส่งเสริมจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะชาวบ้านตำบลภูเขาทองได้ร่วมกันอนุรักษ์และสานต่อจากรุ่นสู่รุ่นในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวทั้งในและประเทศเพื่อนบ้านเดินทางมาเที่ยวชมกันเป็นจำนวนมาก นับเป็นงานบุญบั้งไฟที่ยิ่งใหญ่แห่งเดียวในภาคใต้ ซึ่งงานดังกล่าวจะมีไปจนถึงวันที่ 10 มิถุนายนนี้

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม เนื่องจากประชาชนใน ต.ภูเขาทอง ส่วนใหญ่เป็นชาวอีสาน โครงการดังกล่าวเป็นการส่งเสริมความรักความสามัคคีให้กับประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งยังช่วยแก้ไขปัญหาความไม่สงบใน 3 จชต. ได้อีกระดับหนึ่งด้วย

 

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ