อพท.จับมือเครือข่ายภาคเหนือสร้างความปลอดภัยนักท่องเที่ยว

วันที่ 02 มิ.ย. 2561 เวลา 18:14 น.
อพท.จับมือเครือข่ายภาคเหนือสร้างความปลอดภัยนักท่องเที่ยว
น่าน-อพท.จับมือเครือข่ายภาคเหนือจัดโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวและการเป็นเจ้าบ้านที่ดีของชุมชน

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ รองผู้อำนวยการ อพท. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวและการเป็นเจ้าบ้านที่ดีของชุมชน “แอ่วมะแลง ปั่นมะค่ำเมืองเก่าน่าน รถรางชมเมืองเก่าน่าน และนั่งล้อผ่อเมืองเก่า” ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง อพท.6 และสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจ.น่าน ภายใต้โครงการการจัดการความปลอดภัยเพื่อการท่องเที่ยว ตลอดจนเทศบาลเมืองน่าน ,ชมรมที่พักจ.น่าน พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ณ ข่วงเมืองน่าน จ.น่าน

นายทวีพงษ์กล่าวว่า อพท.6ให้ความสำคัญในการเสริมสร้างความปลอดภัยและสวัสดิภาพของนักท่องเที่ยวในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนการบริหารจัดการให้เกิดความยั่งยืนอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มผลประโยชน์และลดผลกระทบด้านลบทางสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก ( GSTC) โดยร่วมกับสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวน่าน ดำเนินการ ดังนี้ 1. ปรับปรุงพาหนะท้องถิ่นวัวเทียมเกวียนมาให้บริการแก่นักท่องเที่ยว 2. การจัดทำระบบทดสอบการให้บริการรถรางชมเมืองน่าน 3. การสนับสนุนอุปกรณ์ไฟส่องสว่างรถจักรยาน เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ยามค่ำคืน และ 4.การจัดอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการความปลอดภัย ในการเตรียมความพร้อมและ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน

ทั้งนี้ รองผู้อำนวยการ อพท. ได้ขึ้นเวทีเสวนาร่วมกับ นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน และนายสาธิต บุญทอง นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดน่าน ในหัวข้อ "การเสริมสร้างความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวและการเป็นเจ้าบ้านที่" นำเสนอกรอบความคิดตามนโยบายของพลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ในการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน ประกอบด้วย ความสะดวก ความสะอาด ความปลอดภัย และ กิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยวต้องมีมาตรฐาน ซึ่งกิจกรรมในวันนี้เป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล