เกษตรกรโวยโคแม่พันธุ์ไร้คุณภาพเป็นโรคแท้งติดต่อกันกว่า5พันตัว

  • วันที่ 30 พ.ค. 2561 เวลา 12:56 น.

เกษตรกรโวยโคแม่พันธุ์ไร้คุณภาพเป็นโรคแท้งติดต่อกันกว่า5พันตัว

สกลนคร-เกษตรกรโวยโคแม่พันธุ์คุณภาพเป็นโรคแท้งติดต่อกว่า5พันตัว ขอให้มีการสอบสวนและเปลี่ยนคืนโคทั้งหมดให้ได้โคคุณภาพดีจริงขึ้นมาทดแทน

น.ส.สุภาวดี ตระกูลศรสูรย์ อายุ 37 ปี เกษตรกรในโครงการโคแม่พันธุ์คุณภาพ อยู่บ้านเลขที่ 333 ม.5 บ้านนากับแก้ ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนครได้เข้าร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 30 มี.ค.61 เพื่อขอความเป็นธรรมกรณีการจัดหาโคแม่พันธุ์คุณภาพไม่เป็นไปตามแนวทางการบริหารจัดการของโครงการ เนื่องจากโคที่รับมอบมา จากสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาด สกลนคร (สกต.) กับฟาร์มแห่งหนึ่ง ได้ตายลงและจากผลชันสูตรของศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ พบว่าโคแม่พันธุ์คุณภาพเป็นโรคแท้งติดต่อ จนต้องทำลายทิ้งและโคแม่พันธุ์ที่รับมอบมาได้ทำการผสมเทียมแต่ได้แท้งลง กว่า 10 ตัว

น.ส.สุภาวดี เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับกับญาติรวมกลุ่มกันเพื่อเลี้ยงโคคุณภาพ 2 กลุ่มๆละ 5ราย แต่ละกลุ่มจะมีสินเชื่อ เป็นเงิน 400,000 บาท รวมทั้งหมดเป็นเงิน 4 ล้านบาท และรับมอบโคมาทั้งหมด 50 ตัว ซึ่งได้สินเชื่อมาจากธกส.กลุ่มละ 2 ล้านบาท ใช้จ่ายเป็นค่าสร้างโรงเรือน อาคารพักอาหารสัตว์ 1 ล้านบาท เป็นค่าจัดซื้อวัว 1 ล้านบาท ซึ่งจะต้องใช้หนี้ภายใน 5 ปี แต่วัวคุณภาพที่รับมา เมื่อตรวจเลือดแล้วพบว่าได้ป่วยเป็นโรค Brucellosis (โรคแท้งติดต่อ) เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จึงต้องทำลายทิ้งและกลบฝัง จำนวน 6 ตัว และมีโคแม่พันธุ์ยังผอมตายอีก 1 ตัว นอกจากนี้ยังมีลูกโคที่ผสมพันธุ์แล้ว แท้งลูกไปอีกทั้งหมด 12 ตัวแม้ว่าสกต.จะจ่ายเงินชดเชยให้โคแม่พันธุ์ ตัวละ 45,000 บาท แต่ก็ชดเชยกับความรู้สึกที่เสียไปไม่ได้จึงต้องการเปลี่ยนแม่พันธุ์ทั้งหมดเอาชุดใหม่มาทดแทน

สำหรับโครงการโคแม่พันธุ์คุณภาพนั้น ธกส. ร่วมกับสหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลางโพนยางคำ และสหกรณ์สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.สกลนคร จำกัด โดย ธกส. ได้ให้สินเชื่อเกษตรกรรายละ 400,000 บาท มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 1,000 ราย เพื่อดำเนินโครงการโคแม่พันธุ์คุณภาพ และได้บริหารจัดการหาโคต้นน้ำจากผู้ประกอบการ เพื่อส่งมอบโคแม่พันธุ์ให้กับสมาชิกเกษตรกร ในพื้นที่ จ.สกลนคร ประมาณ 5,000 ตัว โดยเริ่มดำเนินโครงการส่งมอบโคในเดือนมีนาคม 2560 และหลังจากที่กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ได้รับมอบโคแม่พันธุ์คุณภาพ ตามโครงการโคแม่พันธุ์คุณภาพ ตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นมา ทราบว่ามีโคในโครงการล้มตายเป็นจำนวนมาก ประมาณ 100 กว่าตัว โดยมีอาการตายคล้ายๆกัน คือ โคผอม อ่อนแอ ป่วยเรื้อรัง หายใจหอบ ติดเชื้อในทางเดินระบบหายใจ โคติดเชื้อที่ปอดท้องร่วงรุนแรง โคตายพบพยาธิใบไม้ในตับ มดลูกทะลัก มีไข้สูง พยาธิในเลือด ยืนซึมไม่เคี้ยวเอื้อง หายใจหอบ ฯลฯ

อาการตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น ล้วนเป็นสาเหตุการตายของโคในโครงการทั้งหมด ตามเงื่อนไขของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.สกลนครจำกัด หลังจากรับมอโค เมื่อปรากฏว่าโคป่วยตาย จะได้รับเงินประกันจากกองทุนประกันโค จำนวน 20,000 บาท/ตัว (กองทุนนี้ก็เป็นการเก็บเงินของเกษตรกรโดยเก็บเข้ากองทุนตัวละ 200 บาท) ซึ่งมีเงื่อนไขโดยปศุสัตว์ในพื้นที่รับผิดชอบ ต้องมาตรวจและระบุสาเหตุการตาย พร้อมทั้งเซ็นรับรองการตาย แล้วแนบบันทึกประจำวัน ส่งเอกสารให้สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.สกลนคร จำกัด เพื่อให้คณะกรรมการฯ พิจารณาชดเชยเงินจำนวนนี้ให้แก่เกษตรกร ช่วงแรกๆ ประสบปัญหาความล่าช้า พร้อมทั้งไม่ยอมเซ็นรับรองการตายให้ ทำให้เกิดปัญหาในการเบิกเงินชดเชย จนสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.สกลนคร เปลี่ยนหลักเกณฑ์ของการเบิกใหม่ โดยที่โคเกษตรกรรายใดล้มตายในครั้งต่อไป ไม่ต้องแนบเอกสารระบุสาเหตุการตาย พร้อมทั้งหนังสือรับรองการตายแนบ ดังนั้นขอให้มีการสอบสวนและเปลี่ยนคืนโคทั้งหมดให้ได้โคแม่พันธุ์คุณภาพจริงๆมาทดแทน

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ