กรุงเก่าปลูกข้าวบนนาสาธิตครบ6ปีร.9เสด็จทุ่งมะขามหย่อง

วันที่ 25 พ.ค. 2561 เวลา 12:42 น.
กรุงเก่าปลูกข้าวบนนาสาธิตครบ6ปีร.9เสด็จทุ่งมะขามหย่อง
พระนครศรีอยุธยา-กรุงเก่าจัดกิจกรรมรำลึกครบ6ปีในหลวงร.9เสด็จทุ่งมะขามหย่อง ร่วมไถ่นาปลูกข้าวในแปลงนาสาธิตส่วนพระองค์นำผลผลิตที่ได้ใช้ในพระราชพิธีแรกนาขวัญวันพืชมงคลปีต่อไป

เมื่อวันที่ 25 พ.ค.61 ว่าที่ร้อยตรีพิเชียน ลิมป์หวังอยู่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนางสมทรง พันธุ์เจริญวรกุล นายก อบจ.พระนครศรีอยุธยาพร้อมข้าราชการและประชาชน ร่วมกันจัดงานตรงหน้าหอจดหมายเหตุ ทุ่งมะขามหย่อง อำเภอพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นพื้นที่แก้มลิง และหนึ่งในโครงการพระราชดำริของ ในหลวงรัชกาลที่ 9เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงเสด็จพระราชดำเนินมาที่ทุ่งมะขามหย่องหลายครั้ง ซึ่งครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2555 โดยทำกิจกรรมด้วยการไถ่นา และหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปรัง สายพันธุ์ข้าวหอมปทุมธานีบนแปลงนาส่วนพระองค์ ซึ่งตั้งอยู่ฝั่งตรงขามทุ่งมะขามหย่อง ขนาดเนื้อที่ 7 ไร่ 2 งาน 14 ตารางวา โดยมีระยะการเพาะปลูก ถึงเก็บเกี่ยวที่ 4 เดือน จะได้ผลผลิตประมาณ 1 ตัน / ไร่ และข้าวเปลือกที่ได้จะนำส่งให้สำนักพระราชวังใช้ในพระราชพิธีแรกนาขวัญ ในวันพืชมงคลปีต่อไป.