ไม่ทนถนนพัง!ชาวบ้านลงขันพระเณรระดมกำลังช่วยกันซ่อมแซม

วันที่ 23 พ.ค. 2561 เวลา 10:58 น.
ไม่ทนถนนพัง!ชาวบ้านลงขันพระเณรระดมกำลังช่วยกันซ่อมแซม
นครราชสีมา-ถนนพังมานานนับ10ปีไม่มีใครมาเหลียวแลชาวบ้านลงขันบริจาคเงินพระภิกษุ-สามเณรระดมแรงช่วยกันซ่อมแซมเพื่อให้การสัญจรสะดวกมากยิ่งขึ้น

ที่ จ.นครราชสีมา พระภิกษุจากวัดหนองกก และวัดละลม ต.ท่าจะหลุง อ.โชคชัย และชาวบ้านผู้มีจิตอาสาช่วยกันซ่อมแซมถนนเชื่อมต่อบ้านหนองกกวัดดอนถึงบ้านสำโรงขี้ตุ่น เป็นระยะทางยาวกว่า 2 กิโลเมตร ที่ตกในสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ และมีน้ำขังจากฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้ทำให้ประชาชนสัญจรผ่านไปมาลำบาก โดยพระครูพิทักษ์อรรถกิจ เจ้าอาวาสวัดหนองกก และเจ้าคณะตำบลท่าจะหลุง ได้ระดมพระภิกษุ สามเณร และชาวบ้านมาช่วยกันซ่อมแซมมาตั้งแต่วันที่ 18พ.ค.61 โดยใช้เงินบริจาคจากชาวบ้านแต่เพราะยังมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องคาดว่าต้องใช้เวลาอีกหลายวันจึงจะซ่อมแซมถนนแล้วเสร็จ

พระครูพิทักษ์อรรถกิจ กล่าวว่า ถนนเส้นนี้ประสบปัญหาชำรุดทรุดโทรม เป็นหลุม เป็นบ่อ มานานกว่า 10 ปีไม่มีหน่วยงานใดมาซ่อมแซมให้ จะรอการช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการก็มีขั้นตอนที่ล่าช้า ไม่ทันการเพราะเข้าสู่ช่วงหน้าฝนแล้ว ดังนั้นพระสงฆ์ ซึ่งเป็นที่พึ่งของชาวบ้าน จึงต้องออกมาช่วยเหลือ โดยได้รับเงินบริจาคจากญาติโยมผู้มีจิตศรัทธา จำนวน 18,000 บาทซื้อปูนซีแพคมาจำนวน 2 คันรถ ใช้ในการซ่อมแซมหลังแล้วเสร็จจะช่วยให้ประชาชนเดินทางได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น.