ภาคพลเมืองเสนอตั้งมหานครหาดใหญ่-จัดระเบียบขนส่งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

วันที่ 23 พ.ค. 2561 เวลา 09:38 น.
ภาคพลเมืองเสนอตั้งมหานครหาดใหญ่-จัดระเบียบขนส่งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
สงขลา-ภาคพลเมืองเสนอผนวกเทศบาลรอบหาดใหญ่ตั้งเป็นมหานครจัดระเบียบจราจรขนส่งลดแออัดสร้างเรือเมล์ล่องคลองอู่ตะเภาเชื่อมทะเลสาบสงขลาพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว

นายประยูร วงศ์ปรีชากร ประธานก่อตั้งหอการค้าจังหวัดสงขลา สมาชิกและพิธีกรภาคีภาคพลเมืองขับเคลื่อนหาดใหญ่ เปิดเผยว่า ภาคีภาคพลเมืองขับเคลื่อนหาดใหญ่ได้จัดเสวนา เรื่อง"ปัญหาจราจรเมืองหาดใหญ่และปริมณฑล"เป็นครั้งที่ 3 โดยมีผู้ร่วมการเสวนาประกอบด้วย นายกตัญญู ลิตตะกาญจน์ และนายภานุพงศ์ พุฒภักดี นักศึกษาปริญญาโท คณะวิศวกรรมโยธามหาวิทยาลัยสงขลา (มอ.) นำเสนอวิทยานิพนธ์ทางแก้ พร้อมมี ร.ต.อ.ณรงค์ชัย บุษบงค์ รอง สว.จร.สภ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายศรีรัฐ ตรีรัญเพ็ชร หัวหน้าวิศวกรรมจราจรเทศบาลนครหาดใหญ่ เสนอทางแก้ปัญหาการจราจร ประกอบด้วย ต้องมีสถานที่จอดรถ ทางเท้า และบริการรถเมล์ ให้มีการจัดตั้งสถานีขนส่งแยกสายเหนือ และสายใต้ มีการจัดเป็นโซน แล้วเชื่อมต่อ โดยจัดถนนรูปวงแหวน

ส่วนสถานีสายใต้ เป็นจุดบริการรถรบส่งโดยสารต่างจังหวัด ส่วนสายเหนือจากอ.สะเดา จ.สงขลา และจากประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ กรุงเทพมหานครโดยสถานีจอดรถมีอยู่แล้ว ทั้ง 2 สถานี เพียงแต่มีการปรับปรุงพัฒนาอย่างมีระบบ มาตรฐาน และไม่ต้องลงทุนมาก รวมทั้งพัฒนาคลองอู่ตะเภาลำคลองสายสำคัญที่ไหลผ่านตัวเมืองหาดใหญ่ให้มีการเปิดเรือเมล์และพัฒนาท่องเที่ยวทางน้ำที่สำคัญสามารถล่องเรือท่องเที่ยวออกสู่ทะเลสาบสงขลา พื้นที่รอยต่อสงขลา นครศรีธรรมราช และ จ.พัทลุง ได้ พร้อมขุดลอกคลองเตยที่มีความยาวกว่า 20 กม. ซึ่งเป็นลำคลองไหลผ่านคดเคี้ยว กลางเทศบาลนครหาดใหญ่ให้คงยังสภาพธรรมชาติ ที่ร่มรื่นสวยงามและเสนอให้รวมเทศบาลต่างๆรอยต่อของเทศบาลนครหาดใหญ่รวบเป็นมหานครหาดใหญ่ เชื่อว่าสามารถแก้ปัญหาการจราจรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ ยังนำเสนอให้ชุมทางรถไฟหาดใหญ่ เป็นชุมทางรถไฟใต้ดิน และยังมีการเสนอให้มีการรองรับรถไฟฟ้าความเร็วสูงของประเทศมาเลเซีย ที่จ่อถึงเทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา แนวพรมแดนไทย มาเลเซีย เพื่อบริการถึงสถานีชุมทางรถไฟหาดใหญ่ สำหรับสัมปทานรถรอบเมืองนักลงทุภาคเอกชนมีความพร้อมที่จะลงทุน หากรัฐ ไม่พร้อมหรือลงทุนแล้วจะประสบกับขาดทุน เช่น นายสมบูรณ์ พงศ์เลิศนภากร เจ้าของบริษัทอุตสาหกรรมก่อสร้าง โรงแรม ฯลฯ พร้อมที่จะลงทุน Shuttle Bus โดยวิ่งจากสถานีหอนาฬิกา เทศบาลนครหาดใหญ่ ถึงสนามบินหาดใหญ่ เบื้องต้นพร้อมที่จะลงทุนในวงเงิน 50 ล้านบาท เป็นต้น

การเสนาครั้งนี้ ได้มีการนำเสนอให้ย้ายด่านกักกันสัตว์ ออกจากเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ด้วย