งานขุดลอกบึงสีไฟล่าช้ากว่าแผน21%อธิบดีกรมเจ้าท่าสั่งเร่งดำเนินการ

  • วันที่ 19 พ.ค. 2561 เวลา 16:41 น.

งานขุดลอกบึงสีไฟล่าช้ากว่าแผน21%อธิบดีกรมเจ้าท่าสั่งเร่งดำเนินการ

พิจิตร-กรมเจ้าท่าเทงบขุดลอกบึงสีไฟ341ล้านอธิบดีสั่งวิศวกรผู้ควบคุมเร่งผู้รับเหมาดำเนินการหลังพบงานล่าช้ากว่าแผน21%

เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2561 นายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ประชุมติดตามความคืบหน้าในการพัฒนาบึงสีไฟ ขณะนี้กรมเจ้าท่าได้จัดสรรงบประมาณ ขุดลอกบึงสีไฟ เฟส 1 จำนวน 171 ล้านบาท โดยนายศักดิ์ดา ฤกษ์ล้วน วิศวกรผู้ควบคุมงานได้พาลงพื้นที่ดูการทำงานของผู้รับเหมาพบว่าผู้รับจ้างโครงการเฟสที่ 1 ทำงานล่าช้ากว่าแผนงาน 21 % อีกทั้งพบว่าผู้รับจ้างโครงการเฟสที่ 2 ทำงานล่าช้ากว่าแผนงาน 18 % ปัญหาและอุปสรรค ปริมาณน้ำจำนวนมากที่อยู่ในบึงสีไฟประกอบกับมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้เป็นสาเหตุของการทำงานที่ล่าช้ากว่าแผนงาน

ทั้งนี้ นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า ได้แสดงความห่วงใยการพัฒนาบึงสีไฟและได้สั่งการให้ นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบกำกับดูแลโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงสีไฟให้กำชับให้วิศวกรผู้ควบคุมงานประสานกับผู้รับจ้างให้รีบดำเนินการให้เป็นไปตามสัญญา วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 รวมระยะเวลาดำเนินการ 450 วัน

ข่าวอื่นๆ