ชาวบ้านเห็นแย้งตั้งนิคมลิงแนะทำหมันคุมประชากรแทน

  • วันที่ 17 พ.ค. 2561 เวลา 13:08 น.

ชาวบ้านเห็นแย้งตั้งนิคมลิงแนะทำหมันคุมประชากรแทน

ชัยนาท-ชาวชุมชนวัดพิกุลงามเห็นแย้งตั้งนิคมลิงกัดกันเจ็บตายเป็นเบือแนะทำหมันควบคุมประชากรเป็นการแก้ปัญหาที่ตรงจุดและนุ่มนวลกว่า

เมื่อวันที่ 17พ.ค.61 กรณีพล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ รองประธานคณะกรรมการติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์ ที่ต้องการตั้งนิคมลิงเพื่ออพยพลิงที่อาศัยอยู่ตามชุมชนต่างๆซึ่งสร้างผลกระทบเดือดร้อนให้กับประชาชนเข้าไปอยู่รวมกันเพื่อแก้ปัญหาระยะยาว โดยอาจจะเลือกสถานที่ใดสถานที่หนึ่งที่อาจจะเป็นเกาะกลางทะเลเป็นนิคมลิง

ชาวบ้านชุมชนวัดพิกุลงาม หมู่ที่1 ต.คุ้งสำเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท หรือ”ชุมชนวัดลิง”เแสดงความคิดเห็นว่าโดยหลักการก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ทางรัฐบาลจะช่วยกันแก้ปั ญหาลิงในระยะยาว แต่ชาวบ้านเองก็มีความเห็นแย้งอยู่ในบางมุมคือ หากจะแก้ปัญหาลิงกระทบกับชุมชนจริงๆแล้วมาตรการการควบคุมประชากรลิงด้วยการทำหมันน่ าจะเป็นการแก้ปัญหาที่ตรงจุดและนุ่มนวลกว่า เพราะการอพยพลิงทั้งหมดไปอยู่ในนิคม ชาวบ้านเองก็มีความผูกพันกับลิง เพราะมีอยู่คู่วัดคู่ชุมชนมานาน จึงอยากให้พิจารณาเรื่องการทำหมันลิงก่อน และที่สำคัญการอพยพลิงจำนวนมาก จากหลายถิ่น หลายฝูงไว้อยู่รวมกันนั้น เป็นหาที่จะต้องเกิดแน่นนอนคือการต่อสู้กัดกันเพื่อแย่ งอาณาเขต ที่จะต้องมีการบาดเจ็บล้มตายจำนวนมากจึงอยากให้หามาตรการป้องกันในส่วนนี้ด้วยหากจะเดินหน้าสร้างนิ คมลิงขึ้นมา

ข่าวอื่นๆ