กรมประมงห้ามจับปลาฤดูวางไข่ในพื้นที่โคราชเร็วขึ้น

  • วันที่ 17 พ.ค. 2561 เวลา 09:39 น.

กรมประมงห้ามจับปลาฤดูวางไข่ในพื้นที่โคราชเร็วขึ้น

นครราชสีมา-กรมประมงออกประกาศห้ามจับปลาฤดูวางไข่ในพื้นที่โคราชเร็วขึ้น ใครฝ่าฝืนโทษปรับสูงสุด 50,000บาท

กรมประมงออกประกาศเลื่อนระยะเวลาในการห้ามจับปลาในช่วงฤดูวางไข่ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเร็วขึ้น จากเดิมที่กำหนดไว้ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย.-15 ส.ค.ของทุกปี แต่ปีนี้เลื่อนขยับมาเร็วขึ้นเป็นวันที่ 16 พ.ค.-15ส.ค.61 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 70 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งตามประกาศของกรมประมง ในช่วงห้ามจับปลาในฤดูปลาวางไข่ อนุญาตให้ใช้เครื่องมือเครื่องมือบางชนิดที่ไม่ทำลายพันธุ์สัตว์น้ำอย่างรุนแรงตามที่กฎหมายกำหนดในการจับปลาได้ ประกอบด้วย เบ็ดทุกชนิด ยกเว้นเบ็ดราว ตะแกรง สวิง ช้อน ยอ และขนาง ซึ่งมีขนาดปากกว้าง ไม่เกิน 2 เมตร โดยห้ามไม่ให้ทำการประมงด้วยวิธีประดาหน้าตั้งแต่สามเครื่องมือขึ้นไป ไซ ตุ้ม อีจู้ ลัน โปง และโทง เป็นต้น

ทั้งนี้ หากผู้ใดฝ่าฝืนจะต้องโทษถูกปรับตั้งแต่ 5,000 – 50,000 บาท หรือปรับจำนวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมง.

ข่าวอื่นๆ