"นมวังน้ำเย็น"บุกตลาดจีนส่งล็อตแรก120,000กล่อง

  • วันที่ 16 พ.ค. 2561 เวลา 08:16 น.

"นมวังน้ำเย็น"บุกตลาดจีนส่งล็อตแรก120,000กล่อง

สระแก้ว-สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็นบุกตลาดจีนส่งออกล็อตแรก120,000กล่อง หลัง"ซีเอนซีเอ"ตรวจคุณภาพสินค้าแล้วอนุญาตให้นำไปจำหน่ายได้

นายอำนวย ทงก๊ก ประธานสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จ.สระแก้ว นายพิษณุ คล้ายเจตน์ดี สหกรณ์จังหวัดสระแก้ว นายธารา ศรีหะมาศ ผู้อำนวยการสำนักงาน ธกส.จังหวัดสระแก้ว ร่วมเป็นสักขีพยาน ในการส่งผลิตภัณฑ์นมส่งประเทศจีน จำนวน 120,000กล่อง เป็นล็อตแรก หลังโรงงานผลิตนมสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็นได้รับอนุญาตจากซีเอนซีเอ ซึ่งเป็นองค์การตรวจสอบควบคุมการนำเข้าสินค้าของประเทศจีน ให้สามารถผลิตและส่งสินค้านมไปจำหน่ายสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ และได้มาตรฐานรับรองการผลิตเพื่อส่งออกของกรมปศุสัตว์

นายอำนวย กล่าวว่า การส่งออกครั้งนี้เป็นการประเดิมตู้แรก จำนวน 120,000 กล่อง ลงเรือที่ท่าเรือแหลมฉบัง ไปขึ้นที่ท่าเรือหนานชา กวางตุ้ง ใช้ระยะเวลา 10 วัน ซึ่งสหกรณ์ได้จดทะเบียนตราสินค้า ตราวังน้ำเย็น ไว้ที่ประเทศจีนเรียบร้อยแล้ว คู่ค้าจากประเทศจีนมีความต้องการสินค้านมยูเอชทีจากสหกรณ์ปีละ ประมาณ 100 ตู้คอนเทนเนอร์ การชำระเงินค่าสินค้าผ่านบัญชี ธกส. ค่าใช้จ่ายทางการตลาดในประเทศจีนผู้ชื้อในประเทศจีนเป็นผู้ดำเนินการ นับเป็นการยืนยันว่าโรงงานผลิตนมของสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น ผลิตนมมีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของตลาดต่างประเทศ.

ข่าวอื่นๆ