"ชาวซาไก"ความเป็นอยู่ลำบากวอนหน่วยงานรัฐช่วยเหลือ

  • วันที่ 10 พ.ค. 2561 เวลา 13:23 น.

"ชาวซาไก"ความเป็นอยู่ลำบากวอนหน่วยงานรัฐช่วยเหลือ

ตรัง-ชนเผาซาไกยังเหลือในไทยอีกว่า30ชีวิตวอนขอศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งเร่งให้ความช่วยเหลือและเป็นปีแรกที่จะได้รับเงินผู้สูงอายุในเดือนต.ค.นี้

นายบ่าว ศรีสันติราษฎร์ อายุ 32 ปี หัวหน้าชนเผ่าซาไก หรือเงาะป่า หมู่ที่ 14 ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เปิดเผยว่า ขณะนี้ในเผ่ามีสมาชิกกว่า30คน ยังคงใช้ชีวิตแบบดั้งเดิมที่ยังไม่มีประปา และไฟฟ้า เลี้ยงชีพด้วยการหาของป่ามาขายแลกข้าว แลกอาหาร และยารักษาโรคที่จำเป็น ช่วงที่ผ่านมายังไม่เคยได้รับความช่วยเหลือใดๆ จากหน่วยงานราชการ คงเนื่องจากถนนหนทางที่เดินเข้ามาค่อนข้างลำบาก ต้องอาศัยการเดินเท้าเป็นระยะทางกว่า 3 กิโลเมตร หรือต้องใช้รถจักรยานยนต์ที่ต้องให้คนในพื้นที่ที่ชำนาญเส้นทางเป็นคนขับขี่ อีกทั้งถนนบางช่วงบางตอนยังแคบมาก และด้านข้างก็เป็นเหวลึก เนื่องจากที่ตั้งของชนเผ่าอยู่บนยอดเขาสูง

ส่วนงบประมาณจากศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตรัง นายบ่าว กล่าวว่า ยังไม่เคยมีหนังสือแจ้งมา หรือมีเงินใดๆ มาถึงเลย รวมทั้งเงินช่วยเหลือคนจนก็เคยแค่ได้ยินชาวบ้านในหมู่บ้านข้างนอกพูดให้ฟัง แต่ชนเผ่าซาไกกลุ่มก็ไม่เคยได้รับ อย่างไรก็ตามต้องเปลี่ยนไปใช้ชีวิตเหมือนกับคนเมือง เป็นเรื่องที่ต้องคิดกันดูก่อน อีกทั้งปัจจุบันเด็กๆ ในชนเผ่าแห่งนี้ ก็ยังไม่มีใครได้เล่ารียนหนังสือ เพราะวันๆ พวกตนต้องใช้เวลาไปกับการทำมาหากิน จึงวอนขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ เช่น เรื่องเงินสวัสดิการ การเล่าเรียนหนังสือ หรือการเดินทางเข้าออกมายังชนเผ่าที่ยังลำบากมาก

ด้าน นายสมโชค หนูวงษ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 14 ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง กล่าวว่า ชนเผ่าซาไกที่นี่ยังไม่เคยได้รับเงินช่วยเหลือใดๆ จากหน่วยงานราชการ โดยเฉพาะจากศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง และที่ผ่านมาก็ยังไม่เคยมีเจ้าหน้าที่เดินทางมาติดต่อเลย

ล่าสุดสมาชิกชนเผ่ากลุ่มนี้ได้ทำบัตรประจำตัวประชาชนทั้งหมดแล้ว และเป็นปีแรกที่จะได้เข้าร่วมโครงการเงินผู้สูงอายุ ซึ่งคาดว่าจะได้รับในเดือนตุลาคมนี้

 

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ