กาญจน์เปิดเวทีฟังความเห็นดัน"เส้นทางรถไฟสายมรณะ"ขึ้นบัญชีชั่วคราวมรดกโลก

  • วันที่ 05 พ.ค. 2561 เวลา 13:06 น.

กาญจน์เปิดเวทีฟังความเห็นดัน"เส้นทางรถไฟสายมรณะ"ขึ้นบัญชีชั่วคราวมรดกโลก

กาญจนบุรี-สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรีเปิดเวทีประชาคมรับฟังความเห็นผลัก"ดันเส้นทางรถไฟสายมรณะ"แหล่งมรดกวัฒนธรรม เข้าสู่บัญชีชั่วคราวมรดกโลก

เมื่อวันที่ 5 พ.ค.61 นายจีระเกียรติ  ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดเวทีประชาคมโครงการนำเสนอแหล่งมรดกวัฒนธรรม เส้นทางรถไฟสายมรณะเข้าสู่บัญชีชั่วคราวมรดกโลก ที่ห้องประชุมโรงแรมริเวอร์แคว อำเภอเมืองกาญจนบุรี โดยมี นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี นายบวรเวท รุ่งรุจี อดีตอธิบดีกรมศิลปากร รวมทั้งประชาชนที่เกี่ยวข้องจากอำเภอเมือง อำเภอท่ามะกา อำเภอท่าม่วง และอำเภอไทรโยค เข้าร่วมจำนวนมาก

สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 11ก.พ.2557 ที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านวัฒนธรรมฯ มีมติเสนอเส้นทางรถไฟสายมรณะ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นใน11แหล่งมรดกวัฒนธรรมของประเทศไทยที่เห็นควรเสนอเข้าสู่บัญชีชั่วคราวมรดกโลก โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดทำประชาคมสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ซึ่งร้อยละ 51.90 เห็นด้วยอย่างยิ่งที่จะให้นำเสนอเส้นทางรถไฟสายมรณะเข้าสู่บัญชีชั่วคราวมรดกโลก ซึ่งแนวทางดำเนินการขั้นตอนต่อไป คือการจัดทำเอกสารการนำเสนอบัญชีชั่วคราว

ต่อมาปี 2559 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดทำแผนขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 และได้รับการอนุมัติโครงการฯ ดังนั้นจึงได้จัดเวทีประชาคมเพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการนำเสนอแหล่งมรดกวัฒนธรรมเส้นทางรถไฟสายมรณะเข้าสู่บัญชีชั่วคราวมรดกโลก.

ข่าวอื่นๆ