บุรีรัมย์ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนคนเดินเซราะกราวตอนรับนายกฯ

  • วันที่ 05 พ.ค. 2561 เวลา 12:50 น.

บุรีรัมย์ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนคนเดินเซราะกราวตอนรับนายกฯ

บุรีรัมย์-เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ปรับภูมิทัศน์ตกแต่งสถานที่ถนนคนเดินเซราะกราวรอต้อนรับนายกฯและคณะก่อนเข้าร่วมประชุมครม.สัญจร

เมื่อวันที่ 5พ.ค.61 เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เร่งจัดเตรียมสถานที่ ปรับตกแต่งภูมิทัศน์ บริเวณถนนคนเดินเซราะกราว และทำความสะอาดโดยรอบคลองละลมโบราณ ลูกที่ 1 เพื่อเตรียมต้อนรับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะที่จะเดินทางมาเยี่ยม พบปะผู้ประกอบการค้า และประชาชนชาว จ.บุรีรัมย์ในช่วงค่ำวันที่7พ.ค.นี้ ก่อนเข้าร่วมประชุม ครม.สัญจร ช่วงเช้าวันที่ 8 พ.ค. ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  

สำหรับการจัดสถานที่เจ้าหน้าที่ได้มีการประดับธงสามเหลี่ยมเพื่อเป็นสีสัน และเปลี่ยนหลอดไฟให้มีความสว่างไสวตลอดถนนคนเดินเซราะกราว ระยะทาง 318 เมตร ตัดแต่งต้นไม้ให้สวยงาม นอกจากนี้ยัง มีการตกแต่งเวทีถนนเซราะกราว ตลาดประชารัฐ ถนนสายวัฒนธรรม ซึ่งเป็นจุดที่นายกรัฐมนตรีและคณะ จะมานั่งชมการแสดงศิลปวั ฒนธรรมของจังหวัดบุรีรัมย์ และรับประทานอาหารพื้นบ้านที่เป็นอัตลักษณ์ของบุรีรัมย์ที่เตรียมไว้ต้อนรับนายกฯ และคณะด้วย

นางสิรินันท์ มณีราชกิจ  ผู้ อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองบุรีรัมย์  กล่าวว่า  ตลาดถนนคนเดินเซราะกราว เป็นตลาดประชารัฐตามนโยบายรัฐบาล  ที่ได้รางวัลการบริหารจัดการบ้านชุมชนและสิ่งแวดล้อม  เป็นถนนสายวัฒนธรรมที่สามารถสื่อถึงอัตลักษณ์  สะท้อนวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนบุรีรัมย์ได้เป็นอย่างดี มีสินค้า และผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้ประชาชนในท้องถิ่น ทั้งยังเป็นสถานที่เดินพักผ่อนหย่อนใจ และจุดท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่สื่อแสดงถึงความภาคภูมิใจของคนบุรีรัมย์อีกด้วย

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ