มท.เปิดโครงการตลาดประชารัฐที่เมืองกาญจน์กระตุ้นศก.ฐานราก

  • วันที่ 04 พ.ค. 2561 เวลา 18:18 น.

มท.เปิดโครงการตลาดประชารัฐที่เมืองกาญจน์กระตุ้นศก.ฐานราก

กาญจนบุรี-มหาดไทยเปิดโครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจที่โฮมโปรเมืองกาญจน์พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าท้องถิ่นกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

เมื่อวันที่ 4พ.ค.61 เวลา 17.00น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.) กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ ภายใต้ชื่อ "สุดยอดของดี วิถีท้องถิ่น" ที่โฮมโปร (HomePro) สาขากาญจนบุรี อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 4 - 6 พ.ค.61 โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับความอนุเคราะห์จาก บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ ในการสนับสนุนพื้นที่ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย พร้อมสนับสนุนอุปกรณ์ในการจัดงาน รวมทั้งค่าสาธารณูปโภค เพื่อดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ ภายใต้ชื่อ "สุดยอดของดี วิถีท้องถิ่น"ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยความร่วมมือดังกล่าวที่เกิดขึ้นถือเป็นการช่วยพัฒนาโครงการตลาดประชารัฐให้มีมาตรฐาน มีคุณภาพ และเป็นโอกาสอันดีในการให้ภาคเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามแนวทางประชารัฐ  เพื่อเพิ่มพื้นที่ค้าขายให้แก่ผู้ประกอบการรายใหม่ หรือผู้ที่ต้องการหารายได้เพิ่มเติม ได้มีโอกาสเข้ามาค้าขาย หารายได้เสริมให้แก่ครอบครัว

สำหรับงานครั้งนี้มีผู้ประกอบการนำสินค้าอุปโภคและบริโภคเข้าร่วมจำหน่ายมากกว่า 130 ร้าน ไม่ว่าจะเป็นอาหารสดพร้อมทาน ผักผลไม้ สินค้าเกษตร สินค้าแปรรูป วิสาหกิจชุมชน ตลอดจนเสื้อผ้า เครื่องประดับ ของที่ระลึก และผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ซึ่งสินค้าส่วนใหญ่ที่นำมาจัดจำหน่ายเป็นสินค้าที่มีการผลิตขึ้นในท้องถิ่น และมีเอกลักษณ์ตามท้องถิ่นของผู้ประกอบการในเขตพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดใกล้เคียง

 

 

 

ข่าวอื่นๆ