กรมศิลป์เตือนชาวบ้านงดนำเสื้อผ้ามาแขวนตากหน้าโบราณสถาน

วันที่ 30 เม.ย. 2561 เวลา 17:51 น.
กรมศิลป์เตือนชาวบ้านงดนำเสื้อผ้ามาแขวนตากหน้าโบราณสถาน
กรมศิลปากรเตือนชาวบ้านใกล้เคียงโบราณสถานงดนำเสื้อผ้าไปแขวนตากเป็นราว หลังนักท่องเที่ยวพบเห็นและตำหนิถึงความไม่เหมาะสม

เมื่อวันที่ 30 เม.ย. น.ส.สุกัญญา เบาเนิด ผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า หลังจากที่นักท่องเที่ยวได้เผยแพร่ภาพเสื้อผ้าที่แขวนตากเป็นราวบริเวณหน้า วัดโคกพระยา ซึ่งเป็นโบราณสถานสำคัญทางประวัติศาสตร์ ปัจจุบันตั้งอยู่ในเขต ตำบลคลองสระบัว อำเภอพระนครศรีอยุธยา และอยู่ไม่ห่างจากวัดหน้าพระเมรุนั้น ล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปตักเตือนชาวบ้านในพื้นที่แล้ว

น.ส.สุกัญญา กล่าวอีกว่า เมื่อเข้าไปสอบถาม ชาวบ้านอ้างว่ารู้เท่าไม่ถึงการณ์ ซึ่งพฤติกรรมเช่นนี้ เริ่มมีพบเห็นเป็นครั้งคราว แต่บ่อยครั้งขึ้นในหลายสถานเขตโบราณสถาน ที่เป็นวัดร้างนอกเขตพระราชวังหลวง เพราะว่าชุมชนและวัดร้างในอยุธยา มักตั้งอยู่ติดกัน ดังนั้นแนวทางป้องกันและแก้ไขคือ คือต้องเร่งทำความเข้าใจปลูกจิตสำนึกของชาวบ้านที่อยู่อาศัยใกล้โบราณสถาน ให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติและข้อกฎหมาย เมื่อต้องอยู่ร่วมกับโบราณสถานของชาติ เพราะว่าหากทำเพราะรู้เท่าไม่ถึงการณ์จะมีการตักเตือนพร้อมกับคาดโทษ

หากมีการกระทำผิดซ้ำหรือเตือนแล้วยังกระทำอีก ถือว่ามีเจตนา จึงเข้าองค์ประกอบทางข้อกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มาตรา 33 คือผู้ใดทำให้เสียหาย ทำลาย ทำให้เสื่อมค่า ทำให้ไร้ประโยชน์ หรือทำให้สูญหาย ซึ่งโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 1,000,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

สำหรับวัดโคกพระยา ปัจจุบันถือเป็นวัดร้าง และเป็นวัดโบราณวัดหนึ่ง ที่มีหลักฐานชัดเจน กล่าวถึงในประวัติศาสตร์ ตั้งแต่สมัยเริ่มสถาปนาพระนครศรีอยุธยา เพราะเป็นสถานที่ใช้ในการสำเร็จโทษพระเจ้าแผ่นดิน และพระบรมวงศานุวงศ์ มาตั้งแต่แผ่นดินสมเด็จพระราเมศวร รัชกาลที่ 2 แห่งสมัยพระนครศรีอยุธยาเป็นราชธานีเป็นต้นมา โดยปัจจุบันกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนโบราณสถานไว้แล้ว เมื่อ ปี พ.ศ.2523 เนื้อที่ 2 ไร่ 2 งาน 56 ตารางวาประกอบด้วย เจดีย์ประธาน เจดีย์ราย เจดีย์ทรงปรางค์ วิหาร และแนวกำแพงแก้ว ซึ่งเป็นโบราณสถานที่ได้รับการบูรณะแล้ว

ภาพจาก สำนักงานอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา