ป้องกันงบสูญเปล่า!สภาเมืองพัทยาเอาจริงวัดปริมาณขยะ

วันที่ 26 เม.ย. 2561 เวลา 13:43 น.
ป้องกันงบสูญเปล่า!สภาเมืองพัทยาเอาจริงวัดปริมาณขยะ
พัทยา-สภาเมืองพัทยาตรวจน้ำหนักของปริมาณขยะ7วันที่แท้จริงเพื่อหาค่าเฉลี่ยการขนย้ายไปกำจัดป้องกันไม่ให้เสียงบประมาณจำนวนมาก

นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา นายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร นายธเนศ ศุภรสหัสรังสี สมาชิกสภาเมืองพัทยา และกำลังทหารจากกองกำลังรักษาความสงบ มทบ.14 และเจ้าหน้าที่จากศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออกร่วมตรวจพิสูจน์ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับระบบการชั่งตวงวัดปริมาณขยะ บริเวณศูนย์กำจัดขยะ สุขุมวิทซอย 3 เนื่องจากที่ผ่านมาเมืองพัทยาใช้งบประมาณว่าจ้างภาคเอกชนในการเก็บและขนถ่ายไปกำจัดเฉลี่ยกว่า 300-400 ล้านบาท/ปี โดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องระบุว่างบประมาณเหล่านี้ต้องจ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาขยะในพื้นที่ ซึ่งมีปริมาณเกิดขึ้นกว่า 450-500 ตันต่อวัน และมีอัตราการเพิ่มสูงขึ้นเฉลี่ย 10 % ในทุกปี

            อย่างไรก็ตามสำหรับปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละวันที่ทางเจ้าหน้าที่จากสำนักสิ่งแวดล้อมชี้แจงนั้น เป็นปริมาณที่มีการนับค่าเฉลี่ยจากการตรวจวัดในระบบชั่งที่ศูนย์พักถ่ายขยะในซอยสุขุมวิท 3 ซึ่งที่สภาเมืองพัทยาได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบพบว่าผู้ลงบันทึกปริมาณขยะเป็นพนักงานของภาคเอกชน หรือ Out Source ที่เมืองพัทยาจ้างมาเท่านั้น โดยไม่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปตรวจสอบหรือกำกับดูแล จึงไม่มั่นใจว่าปริมาณขยะที่เกิดขึ้นจริงมีปริมาณตรงตามที่ระบุไว้ในอัตรา 450 ตัน/วันจริงหรือไม่ ซึ่งหากมีความบกพร่องก็อาจทำให้เมืองพัทยาเกิดความเสียหายจากการใช้จ่ายงบประมาณที่เกินจริง

นายกัมปนาท ยุทธศิลป์ ผอ.ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี) กรมการค้าภายใน เปิดเผยว่าเป็นหน้าที่ของศูนย์อยู่แล้วที่ต้องตรวจพิสูจน์มาตรฐานและระบบการชั่งตวงวัดในพื้นที่ เพื่อให้เกิดความเที่ยง ตรงและถูกต้อง โดยในส่วนของศูนย์พักขยะเมืองพัทยานี้ทางศูนย์ได้เข้ามาตรวจสอบมาตรฐานของตราชั่งเป็นประจำในช่วงทุก 2 ปี และครั้งนี้หลังจากสภาเมืองพัทยาร้องขอก็ได้จัดส่งกำลัง พร้อมอุปกรณ์เข้ามาทำการทดสอบซึ่งเบื้องต้นพบว่าตราชั่งของศูนย์ดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานที่รัฐกำหนด

ขณะที่ นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา กล่าวเพิ่มเติมว่าปริมาณขยะที่ทางเจ้า หน้า ที่แจ้งแก่สภาและใช้เป็นหลักฐานตาม TOR เพื่อจัดสรรงบประมาณในการว่าจ้างภาคเอกชนเข้ามาดำเนิน การนั้นถือว่าสูงและมีปริมาณการเพิ่มขึ้นรวดเร็ว แต่การบริหารจัดการและการชั่งตวงวัด รวมทั้งการขนถ่ายไปกำ จัดในพื้นที่ จ.ระยองนั้น เมืองพัทยากลับปล่อยให้เป็นหน้าที่ของภาคเอกชนเพียงอย่างเดียว โดยไม่ได้เข้ามากำกับดูแลว่าถูกต้องหรือตรงกับข้อเท็จจริงหรือไม่

เบื้องต้นจากการประสานขอกำลังทหาร และเทศกิจมาเฝ้าสังเกตการณ์พร้อมลงบันทึกการจัดเก็บและขนถ่ายนั้น พบว่ามีการนำขยะเข้าสู่โรงพักตลอดทั้งวัน และมีการขนถ่ายไปกำจัดด้วยรถบรรทุกพ่วงท้ายจำนวน 7 คันๆละ 3 เที่ยว โดยมีการลงข้อมูลระบุว่าปริมาณขยะรวมต่อวันจะอยู่ที่ 450-480 ตัน 

ทั้งนี้ได้มอบหมายให้กำลังทหาร ร่วมกับเทศกิจ ร่วมทำการเฝ้าตรวจสอบและพิสูจน์ระ บบการขนถ่าย การชั่งตวงวัด และปริมาณขยะที่เกิดขึ้นจริงในระยะเวลา 7 วันนับตั้งแต่วันที่ 25 เมษายนนี้ ก่อนจะไปคิดค่าเฉลี่ยที่ถูกต้อง ก่อนนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมสภาเมืองพัทยาเพื่อพิจารณาต่อไป.