กลุ่มรักสันติบุรีรัมย์ร้องถูกอ้างยื่นขอที่ทำกิน

  • วันที่ 13 ต.ค. 2553 เวลา 20:47 น.

กลุ่มรักสันติบุรีรัมย์บุกร้องจังหวัดถูกแอบอ้างชื่อกลุ่มยื่นขอผ่อนปรนเข้าทำกินในป่าดงใหญ่

นายสุพล หมื่นศรีพรหม แกนกลุ่มรักสันติ พร้อมสมาชิกชาวบ้านที่ไม่มีที่ทำกิน อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์  กว่า 300 คน เข้ามายื่นหนังสือต่อนายพีระศักดิ์  หินเมืองเก่า  ผวจ.บุรีรัมย์ให้เพิกถอนหนังสือที่กลุ่มของนายบุญเพ็ง สุรักษ์ พร้อมชาวบ้านอีกจำนวนหนึ่ง รวม 6 ฉบับ ที่ได้นำชื่อกลุ่มรักสันติ ไปแอบอ้างทำหนังสือขอผ่อนปรนเข้าไปทำกินในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติดงใหญ่  ที่บริษัทเอกชนหมดสัญญาสัมปทาน กับทางจังหวัดและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จนก่อให้เกิดความเสื่อมเสียกับกลุ่มรักสันติ  โดยกลุ่มของนายบุญเพ็ง  ได้เข้าไปบุกรุกจัดสรรที่ทำกินในเขตป่าดงใหญ่แล้ว โดยอ้างว่าได้รับการอนุมัติผ่อนปรนจากทางราชการ  
 
นายสุพล กล่าวว่า กรณีดังกล่าวได้สร้างความไม่พอใจให้กับกลุ่มรักสันติ  จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้สั่งการเพิกถอนและระงับหนังสือดังกล่าวด้วย  เพราะที่ผ่านมากลุ่มรักสันติไม่เคยเข้าไปบุกรุกแผ้วถ่างป่าสงวนดงใหญ่เลย  ต่างก็ประพฤติตนอยู่ในขอบเขตที่รัฐกำหนดให้เท่านั้น พร้อมทั้งยังได้ร้องขอให้ทางจังหวัด ได้เร่งพิจารณาแก้ไขปัญหาที่ทำกิน ให้กับผู้ไม่มีที่ทำกินกลุ่มรักสันติที่มีอยู่กว่า 700 คนดังกล่าวด้วย  ผู้ว่าราชการจังหวัดจึงชี้แจงพร้อมรับเรื่องไว้ เพื่อจะได้ตรวจสอบ และพิจารณาแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป
              
ทางด้านผวจ.บุรีรัมย์  กล่าวภายหลังรับหนังสือร้องเรียนว่า ทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เคยอนุมัติ  เขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติดงใหญ่ ให้กลุ่มใดเลย  น่าจะเป็นการเข้าใจผิดมากกว่า  เพราะทางจังหวัดไม่มีอำนาจในการอนุมัติ  ส่วนที่จะให้แก้ไขปัญหาที่ทำกินให้กับกลุ่มอนุรักษ์นั้น ทางจังหวัดจะได้นำเรื่องเข้าที่ประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และกรรมการแก้ไขปัญหาระดับจังหวัด  เพื่อเสนอกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ  ได้พิจารณาส่งให้คณะรัฐมนตรีดำเนินการต่อไป

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ