เชียงราย-บุรีรัมย์ลงนามการค้าคู่มิตร

วันที่ 13 ต.ค. 2553 เวลา 20:40 น.
ประธานหอการค้าเชียงรายและบุรีรัมย์ลงนามหอการค้าคู่มิตร พร้อมหนุนสร้างรถไฟฟ้าเด่นชัย-เชียงราย

นายวิรุณ คำภิโล ประธานหอการค้า จ.เชียงราย กล่าวว่า ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงกับนายรัชพล ตระหนักยศ  ประธานหอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์ บันทึกข้อตกลง หอการค้าคู่มิตร ระหว่างกัน โดยจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการทำงาน และร่วมมือกันทางด้านการค้า เศรษฐกิจ การศึกษา วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว ระหว่าง หอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์ และหอการค้าจังหวัดเชียงราย จะถูกเรียกแทนด้วยคำว่า “หอการค้าทั้งสองหอการค้า” ซึ่งได้ร่างข้อตกลงขึ้นบนพื้นฐานของความเท่าเทียมกันและเพื่อผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย

 นายรัชพล กล่าวว่า ที่ผ่านมาเดินทางมาจังหวัดเชียงรายบ่อย และเห็นในศักยภาพของ จ.เชียงราย ที่มีชายแดนติดกับประเทศสหภาพพม่า สปป.ลาว และเชื่อมต่อไปสาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งทางถนน สาย R3a และเรือในแม่น้ำโขง ก็อยากจะให้มีการส่งเสริมแลกเปลี่ยนนักท่องเที่ยวต่อกัน เช่น อนาคตอาจมีนักท่องเที่ยวจีน และเชียงราย เดินทางไปเที่ยว จ.บุรีรัมย์ มากขึ้น
 
ทั้งนี้ บุรีรัมย์มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ และปัจจุบันมีการพัฒนาพื้นที่ ถนน ให้มีความสะดวก และนักท่องเที่ยวจากบุรีรัมย์ ก็จะมาเที่ยว จ.เชียงราย นอกจากนี้ยังสนับสนุน แนวทางที่ชาวเชียงราย และใกล้เคียง อยากให้รัฐบาล สร้างทางรถไฟสายเด่นชัย จ.แพร่ มา จ.เชียงราย ซึ่งอาจจะมีการเชื่อมเส้นทางรถไฟจากจีนทางด้านนี้ด้วย เพื่อรับกับการท่องเที่ยวและการค้าของชาวจีน โดยขณะนี้ กระทรวงคมนาคม อนุมัติงบกว่า 200 ล้านบาท เพื่อศึกษาเส้นทางนี้อยู่