ราชภัฏแม่สอด “เปิดรั้วมหาวิทยาลัย เปิดศูนย์ ICT ชุมชนชายแดน”

วันที่ 24 ธ.ค. 2552 เวลา 16:28 น.
โพสต์ทูเดย์ - ราชภัฏแม่สอด “เปิดรั้วมหาวิทยาลัย เปิดศูนย์ ICT ชุมชนชายแดน” เพิ่มโอกาสการเรียนรู้ ด้านสารสนเทศและการพัฒนาการศึกษาฯ

   ผศ.รัตนา รักการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรแม่สอด จ.ตาก กล่าวว่า ได้เปิดรั้วมหาวิทยาลัยเพื่อต้อนรับประชาชนและนักเรียน-นักศึกษา ในการเข้ามาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมทางด้าน เทคโนโลยีและ ICT ชุมชนชายแดน ซึ่งแห่งนี้ถือว่าใหญ่ที่สุดภาคเหนือตอนล่าง โดยจะเปิดให้บริการทุกวันราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30-18.00 น.

   “ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ยังเป็นการยกระดับการศึกษาและสร้างเครือข่ายระหว่างสถานบันทางการศึกษาทุกระดับและการให้บริการชุมชนในลักษณะเปิดรั้วมหาวิทยาลัย โดยจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 26 ธ.ค.นี้  โดยมีนายสือ ล้ออุทัย ปลัดกระทรวง ICT มาทำพิธีเปิด” ผศ.รัตนา รักการ กล่าว