น่านปัดเปิดรับสมัครงานใส่พานให้เด็กนายตรวจสอบได้

  • วันที่ 29 มี.ค. 2561 เวลา 17:23 น.

น่านปัดเปิดรับสมัครงานใส่พานให้เด็กนายตรวจสอบได้

น่าน-รองผู้ว่าฯน่านชี้แจงข่าวรับสมัครงานส่วนราชการปัดใส่พานให้เด็กนายโปร่งใสทุกขั้นตอนตรวจสอบได้แถมผู้ได้เข้ามาทำงานเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ

นายวิบูลย์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วย นายอาภรณ์  นิลศิริ  ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารบุคคล สำนักงานจังหวัดน่าน  เปิดชี้แจงกรณีข่าวการรับสมัครงานในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ ซึ่งสำนักงานจังหวัดน่านมี การประกาศรับสมัครไปเมื่อวันที่ 17 ม.ค.61 หลังมีการแชร์ในโลกโซเชียลว่ามีเจ้าหน้าที่โทรศัพท์ขึ้นต้นด้วยรหัสพื้ นฐานจังหวัดน่าน054แจ้งผู้สมัคร 2 รายว่าไม่ต้องมาสอบสัมภาษณ์เพราะตำแหน่งนี้ได้จัดวางไว้ให้เด็กของผู้บริ หารจังหวัดน่าน และตัดพ้อระบบงานราชการที่ไม่มีเส้นไม่ได้งาน โดยการชี้แจงวันนี้ได้มีการนำเอกสารผลการสอบของผู้ สมัครทุกรายมายืนยันด้วย

นายวิบูลย์  แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวว่า การเปิดสอบรับสมัครงานตำแหน่งดังกล่าวมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนตำแหน่งนี้เดิมเคยมีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ แต่ได้ลาออกเนื่องจากสอบบรรจุรับราชการได้ ตำแหน่งจึงว่างลงและได้เปิดกว้างเพื่อให้เกิดการแข่งขัน โดยมีผู้สมัครทั้งหมด 24 ราย ซึ่งก็มีเจ้าหน้าที่ภายในสำนั กงานจังหวัดน่านลงสมัครด้วยและได้มีการทดสอบทั้งทางข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์  ด้านภาษาอังกฤษ ความรู้ความสามารถทั่วไปโดยเป็นกรรมการภายนอกทั้งหมดมาร่วมออกแบบและตรวจข้อสอบยืนยันว่าผู้ที่ผ่านการสอบครั้งนี้มี ความสามารถในตำแหน่งที่เปิดสอบ  เป็นเจ้าหน้าที่ซึ่งทำงานในสำนักงานจังหวัดน่าน 5 ปี  มีความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษและมีความรู้ความสามารถในงานราชการด้วย

ด้านนายอาภรณ์  นิลศิริ  ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารบุคคล สำนักงานจังหวัดน่าน  กล่าวเพิ่มเติมว่า การออกข้อสอบพิมพ์ออกมาก่ อนการสอบ 1 ชั่วโมงซึ่งมั่นใจว่าข้อสอบไม่รั่ว และมีการตรวจข้อสอบทันทีเพื่อป้องกันการแก้ไขคะแนน รวมทั้งการใช้เลขรหัสในชุดข้อสอบเพื่อป้องกันกรรมการภายนอกมีความรู้จักเป็นการส่วนตัว โดยผู้สมัครจะต้องผ่านการทดสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 60ของการทดสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ซึ่งมีผู้ที่ผ่านการทดสอบครั้ งแรก จำนวน 6 คน ที่ถูกเรียกให้มาสอบสัมภาษณ์ ในครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 7 ก.พ.61โดยยืนยันว่าการสอบคัดเลือกเป็ นไปด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน  ซึ่งหากผู้สมัครสอบรายใดสงสัยในขั้นตอนการสอบ หรือต้องการทราบผลการตรวจข้อสอบ สามารถติดต่อขอดูรายละเอียดได้ อย่างไรก็ตามตำแหน่งดังกล่าว เป็นตำแหน่งพนักงานราชการที่ จะต้องมีการประเมินและต่อสั ญญาปีต่อปี ทั้งนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีที่ มีการนำเสนอข่าวไปสู่การตรวจสอบ   ซึ่งจะให้ กระบวนการสอบงานราชการไทยเข้ มแข็งขึ้น  อีกทั้งยังเรียกศรัทธาระบบงานราชการไทยได้อีกด้วย.

ข่าวอื่นๆ