ฉาวอีกสอบสมัครงานส่วนราชการใส่พานเด็กนาย

  • วันที่ 28 มี.ค. 2561 เวลา 15:09 น.

ฉาวอีกสอบสมัครงานส่วนราชการใส่พานเด็กนาย

น่าน–ฉาวอีกแชทหลุดตัดพ้อสมัครสอบสมัครงานส่วนราชการตำแหน่งวิเทศสัมพันธ์ใส่พานให้เด็กนายผู้สมัครไร้เส้นสายถูกเมิน

กำลังเป็นประเด็นในโลกโซเชียล หลังมีการเผยแพร่ข้อความผ่านทางไลน์ ถึงกระบวนการรับสมัครงานของส่วนราชการในจังหวัดน่านที่ไม่โปร่งใส ของการรับสมัครงานในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์(งานเกี่ยวกับงานสื่อสารและประชาสัมพันธ์กับต่างประเทศ) มีประกาศรับสมัครไปเมื่อวันที่ 17 ม.ค.2561 และมีผู้โทรศัพท์อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ด้วยรหัสจังหวัดน่าน 054   แจ้งผู้สมัครว่าไม่ต้องมาสอบสัมภาษณ์เนื่องจากว่าตำแหน่งนี้ ได้จัดวางไว้ให้เด็กของผู้บริหารจังหวัดน่าน

ผู้สมัครงานรายแรกที่เข้ารับการประเมินรอบ 2  เปิดเผยข้อมูลว่าก่อนวันสอบสัมภาษณ์รอบ 2 เมื่อวันที่ 7ก.พ.61มีผู้หญิงโทรศัพท์ด้ วยหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานขึ้นต้ นด้วยเลข 054  แจ้งว่าไม่ต้องมาสอบให้เสียเวลา ค่าใช้จ่าย เพราะตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์นี้ เค้าได้เตรียมไว้ให้เด็กของผู้ บริหารจังหวัดน่าน ซึ่งก็ได้ถามกลับไปว่าเด็กใคร และก็ได้คำตอบ   ซึ่งตอนนั้นก็ยังคงไปสอบรอบ 2 ตามปกติ แต่ก็สังเกตบุคคลที่ได้รับแจ้งว่าเป็นเด็กที่วางตัวรับตำแหน่งไว้ ซึ่งก็พบว่าทำแบบทดสอบเสร็จได้ รวดเร็วออกห้องไปก่อนทุกคน  และเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ประกาศผลสอบก็เป็นไปตามที่แจ้งได้รับคัดเลือก

"เข้าใจระบบเส้นสายในการทำงาน และรู้สึกท้อใจ และเสียใจที่ไม่มีโอกาสได้ ทดสอบความรู้ความสามารถและศักยภาพเพื่อรับการคัดเลือกเข้าทำงาน และหากมีเด็กเส้นอยู่แล้วก็ไม่ ควรเปิดรับสมัคร เพราะทำให้เสียค่าใช้จ่ายเดินทางมาสอบ  ที่สำคัญยิ่งทำให้เสียศรัทธรากับกระบวนการรับสมั ครระบบราชการไทย"

ข่าวอื่นๆ