อบต.โอดวัคซีนพิษสุนัขบ้าขาดตลาดหวั่นถูกฉวยโอกาสขึ้นราคา

วันที่ 25 มี.ค. 2561 เวลา 16:32 น.
อบต.โอดวัคซีนพิษสุนัขบ้าขาดตลาดหวั่นถูกฉวยโอกาสขึ้นราคา
อบต.ภูซาง พะเยา เผยวัคซีนดรคพิษสุนัขบ้าขาดตลาดทำให้ยังซื้อมาฉีดให้หมาแมวในพื้นที่ไม่ได้ หวั่นผู้ประกอบการฉวยโอกาสขึ้นราคา

เมื่อวันที่ 25 มี.ค. นายประสงค์ สะสมวัฒนากูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)ภูซาง จ.พะเยา เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากปี 2560 ที่ผ่านมา ได้เกิดเหตุสุนัขในพื้น ต.ภูซาง กัดคนไป 1 ราย ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้นำสุนัขตัวดังกล่าวไปทำการตรวจหาเชื้อพิษสุนัขบ้า ปรากฏว่าพบเชื้อพิษสุนัขบ้าในตัวสุนัขดังกล่าว จึงทำให้ ต.ภูซาง เป็นพื้นที่สีเหลืองที่เข้มงวดเฝ้าระวังเรื่องป้องกันการระบาดของพิษสุนัขบ้า ขณะที่ในปี 2561 นี้ ก็เป็นพื้นที่เฝ้าระวัง 1 ใน 3 พื้นที่ในจังหวัดพะเยา ซึ่งปีนี้ยังไม่เกิดเหตุสุนัขกัดคนหรือการระบาดของพิษสุนัขบ้าแต่อย่างใด แต่ทาง อบต.ไม่ประมาท ได้จัดทำแผนงานโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยได้ยึดระเบียบของส่วนกลางเป็นหลักในการปฏิบัติ โดยได้สำรวจจำนวนสุนัขและแมวในพื้นที่ทั้งหมดมีประมาณ 1,000 ตัว ที่จะต้องฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในปี 2561 นี้

นายก อบต.ภูซาง กล่าวว่า ทางกองสาธารณสุข(สธ.) อบต.ภูซาง กำลังดำเนินการในขั้นตอนการจัดหาวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า แต่ยังไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ เนื่องจากขณะนี้วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าขาดตลาด ทุกปีวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าราคาขายโดสละ 30 บาท แต่ปัจจุบันเมื่อขาดตลาดคาดว่าผู้ประกอบการอาจจะฉวยโอกาสขึ้นราคาได้ ดังนั้นจึงขอฝากไปยังรัฐบาลช่วยกำกับดูแลเรื่องราคายาวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า เพราะต้องใช้ในหลายพื้นที่ เกรงว่าผู้ประกอบการจะขึ้นราคาอย่างรวดเร็ว หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)หลายแห่งต้องดำเนินการพร้อมกัน ก็ต้องใช้วัคซีนจำนวนมาก หากวัคซีนขึ้นราคา อปท.ก็ต้องใช้งบประมาณมากขึ้น จะกระทบต่องบประมาณแผ่นดินได้อีก ดังนั้นรัฐบาลต้องช่วยควบคุมราคาวัคซีนด้วย

ขณะที่ประชาชนผู้เลี้ยงสุนัขและแมวในพื้นที่ อ.เชียงคำ จ.พะเยา รายหนึ่งแจ้งว่า วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าขณะนี้ราคาสูงมาก ไปซื้อมาฉีดให้สุนัขในบ้าน โดสละ 70 บาท หากประชาชนรอทาง อปท.ไม่ได้ก็ต้องช่วยเหลือตนเอง

บทความแนะนำ