โวยกรมศิลป์ค้านออกโฉนดที่ดิน

วันที่ 11 ต.ค. 2553 เวลา 16:04 น.
ชาวเมืองเก่าสุโขทัยโวยกรมศิลป์ค้านออกโฉนดในเขตพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์

ชาวบ้านต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย กว่า 3,000 ราย รวมตัวกันประท้วง และเขียนป้ายประณามกรมศิลปากรที่คัดค้านการออกโฉนดที่ดินของชาวบ้าน ที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย พร้อมกับพูดข่มขู่ผ่านบนเวที ว่าหากไม่มีการถอนการคัดค้าน ชาวบ้านจะรวมตัวกันปิดถนน และห้ามนักท่องเที่ยวเดินทางเข้า-ออกอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อีกด้วย

นายสุวรรณ  วัชรถาวรศักดิ์ (อดีตรองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า) ตัวแทนชาวบ้าน กล่าวว่า การชุมนุมประท้วงครั้งนี้ เนื่องจากชาวบ้านไม่พอใจที่นายอนันต์  ชูโชติ ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย ได้มีการทำหนังสือคัดค้านการออกโฉนดที่ดินของชาวบ้าน ที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

“ชาวบ้านเขาอาศัยอยู่มาตั้งแต่รุ่นปู่ย่า ตายาย มีเอกสารสิทธิ์ถูกต้อง ก่อนมีการประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถาน เมื่อปี พ.ศ. 2518 และเมื่อเร็วๆ นี้ ก็มีการออกโฉนดที่ดินให้กับชาวบ้านไปบ้างแล้ว อีกทั้งกรมธนารักษ์ก็ได้ทำการรังวัด กันพื้นที่ให้ราษฎรแล้ว และไม่คัดค้านการขอออกโฉนดที่ดิน แต่ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย กลับออกมาคัดค้าน โดยอ้างความเป็นเขตโบราณสถาน และบอกให้ไปฟ้องศาลเอาเอง” ตัวแทนชาวบ้าน กล่าว

นายสุวรรณ กล่าวอีกว่า ข้อเรียกร้องครั้งนี้ นอกจากต้องการให้มีการถอนการคัดค้าน การขอออกโฉนดที่ดินของราษฎร ที่มีสิทธิครอบครองตามกฎหมายที่ดิน ในพื้นที่ประกาศเป็นเขตโบราณสถาน เมืองเก่าสุโขทัยแล้ว ยังต้องการให้มีการตั้งคณะกรรมการฯ เอาผิดทางวินัยร้ายแรง แก่ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย ด้วย เพราะละเมิดสิทธิอันชอบธรรมของประชาชน และเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง ที่ได้โฉนดที่ดินไปก่อนหน้านี้

ด้านนางน้ำอ้อย  ชูศิริ ชาวบ้าน ต.เมืองเก่า กล่าวว่า ครอบครองที่ดิน 17 ไร่ 2 งาน มีเอกสารสิทธิ์เป็นใบ ส.ค.1 ออกโดยกรมที่ดิน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2498 และได้ยื่นขอโฉนดแล้ว แต่ถูกคัดค้าน ขณะที่เพื่อนบ้านนั้นได้โฉนดที่ดินไปแล้ว ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมตนไม่ได้

ขณะที่นายชาติชาย  สงวนพงษ์ นายอำเภอเมืองสุโขทัย ที่เดินทางมารับหนังสือร้องเรียน แทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย กล่าวว่า ทางอำเภอยินดีที่จะประสานงาน และอำนวยความสะดวกให้ แต่ขอร้องอย่าได้ปิดถนนเส้นทางอุทยานฯเพราะเป็นการละเมิดสิทธิ์ผู้อื่น รวมทั้งทำให้ภาพลักษณ์ของจังหวัด และการท่องเที่ยวเสียหาย อีกด้วย

เจ้าหน้าที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย รายหนึ่ง กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า นายอนันต์  ชูโชติ ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย เบื้องต้นได้รายงานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ทราบเรื่องแล้ว และจะเดินทางมาตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกครั้ง

สำหรับ ข้อกล่าวหาของชาวบ้าน ไม่เป็นความจริง และยังมีผู้ครอบครองที่ดิน ที่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่อุทยานฯสุโขทัย อีกหลายคน ที่ยังไม่ได้โฉนด เพราะต้องมีการตรวจสอบก่อน และเป็นไปตามขั้นตอนทุกอย่าง หากไม่มีการคัดค้าน ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย ก็จะถูกกล่าวหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ได้

"แม้ชาวบ้านจะมีเอกสารสิทธิ์ ก่อนการประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถาน แต่เนื่องจากอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เป็นหน่วยงานที่ควบคุมดูแล จึงยึดถือปฏิบัติตาม พรบ.โบราณสถานฯ หากมีการดำเนินการใดๆ บนพื้นที่ในเขตรับผิดชอบ จำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบจากทางอุทยานฯ ทุกครั้งเช่นกัน"เจ้าหน้าที่อุทยานฯกล่าว