เล็งจัดระเบียบเที่ยวปางอุ๋งป้องอุบัติเหตุ

วันที่ 11 ต.ค. 2553 เวลา 14:18 น.
พ่อเมืองแม่ฮ่องสอน เตรียมจัดระเบียบการเดินทางขึ้นไปเที่ยวชมปางอุ๋ง  เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

นายกำธร ถาวรสถิตย์    ผวจ.แม่ฮ่องสอน  กล่าวว่า คณะกรรมการหมู่บ้านห้วยมะเขือส้ม ต.หมอกจำแป่  อ.เมือง เตรียมจัดระเบียบการเดินทางไปเที่ยวปางอุ๋ง เพื่อรับเทศกาลท่องเที่ยวโครงการพัฒนาพระราชดำริปางอุ๋งระหว่างวันที่ 20 ต.ค.นี้ถึงวันที่ 20 ม.ค.2554 

นอกจากนี้ยังมีรถยนต์สองแถวไว้บริการนักท่องเที่ยว อัตราค่าโดยสารคนละ 50 บาท ไป-กลับ ทั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์สภาพสิ่งแวดล้อม ป้องกันปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ ลดปัญหาความแออัดของนักท่องเที่ยว โดยมีการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวและรถยนต์ ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ เนื่องจากสภาพเส้นทางจากบ้านห้วยมะเขือส้ม ไปยังปางอุ๋ง คับแคบหากผู้ขับรถยนต์ไม่ชำนาญทางก็อาจจะเกิดปัญหาได้ 

ผวจ.แม่ฮ่องสอน  กล่าวอีกว่า ในปี 2552 ที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปเที่ยวปางอุ๋ง มากกว่า 1 แสนคน ซึ่งในปีนี้คาดว่านักท่องเที่ยวจะเดินทางเข้าไปเที่ยวปางอุ๋ง มากกว่าปีทีผ่านมา เนื่องจากปางอุ๋งเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติ และปางอู๋ง  และได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวที่อยากจะเดินทางมาเที่ยวเป็นอันดับ  1 ของประเทศ  ดังนั้นการจัดระเบียบการเดินทางเข้าไปเที่ยวปางอุ๋ง เพื่อลดปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยว