ตั้งเครือข่ายสกัดแก๊งลักลอบค้าสัตว์-พืชป่า ชายแดนไทย-พม่า

วันที่ 23 ธ.ค. 2552 เวลา 18:04 น.
โพสต์ทูเดย์- กรรมการป้องกันการลักลอบค้าสัตว์-พืชป่า ตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังแนวชายแดนไทย-พม่า  

นายเทิดทูน ทองอิ่น หัวหน้าด่านตรวจสัตว์ป่าแม่สอด จ.ตาก กล่าวระหว่างการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิดกฎหมาย (Thailand-WEN) ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก ว่า  Thailand-WEN จะร่วมกันจัดเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามขบวนการลักลอบค้าสัตว์ป่าและพันธุ์พืชป่าบริเวณชายแดนไทย-พม่า ที่อ.แม่สอด จ.ตาก หลังจากมีการลักลอบค้าสัตว์ป่าและพืชป่าเพิ่มมากขึ้น

นายปรัชญา หล่าบรรเทา หัวหน้าด่านตรวจพืชป่าแม่สอด กล่าวว่า ปัจจุบันมีการลักลอบค้าพืชป่าตามแนวชายแดนเพิ่มมากขึ้น โดยมีการลักลอบนำพันธุ์พืชป่าจากพม่าเข้ามาขายที่ตลาดริมเมย อ.แม่สอด โดยเฉพาะพันธุ์กล้วยไม้ที่มีชื่อและสวยงาม เช่น สกุลรองเท้านารีเหลือง- -อินทนนท์-ขาว ฯลฯ

ทั้งนี้ พันธุ์พืชดังกล่าวมีราคาสูงถึงต้นละ 300-400 บาท ทำให้พ่อค้าพม่า นำมาจำหน่ายมากขึ้น จึงทำให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตามอนุสัญญาไซเตส ต้องบูรณาการร่วมกับเครือข่ายThailand-WEN ในการปราบปรามจับกุมและให้ความรู้กับพ่อค้าและนักท่องเที่ยวรวมทั้งประชาชนทั่วไป ว่า อย่าซื้อพันธุ์พืชดังกล่าว เพราะผิดกฎหมาย