เที่ยวบินปฐมฤกษ์

วันที่ 10 ต.ค. 2553 เวลา 11:57 น.
กระทรวงวัฒนธรรมจัดเที่ยวบินปฐมฤกษ์นำผู้แสวงบุญฮัจย์ชายแดนภาคใต้ 295คนสู่ซาอุดิอารเบียแล้วบินตรงจากหาดใหญ่ไปเจดดาห์  วันนี้(9ต.ค.)ที่อาคารอเนกประสงค์ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ได้มีการจัดพิธีเปิดเที่ยวบิน ปฐมฤกษ์แก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2553โดยมีนายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายอาซิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี และคณะฑูตานุฑูตจากประเทศซาอุดิอาระเบีย มาเลเซีย อินโดนิเซีย อธิบดีกรมศาสนา ผอ.ศอ.บต. ผู้ว่าราชการจังหวัด และประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั้ง 5จังหวัดชายแดนภาคใต้มาร่วมพิธี

โดยเที่ยวบินนี้ถือว่า เป็นเที่ยวบินปฐมฤกษ์ ที่จะเป็นบินตรงโดยเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน) จากท่าอากาศยานหาดใหญ่ไปยังท่าอากาศยานเจดดาห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย โดยมีผู้โดยสารที่เป็นผู้แสวงบุญเดินทางไปยังประเทศซาอุดิอาระเบีย จำนวน 295 คน มีกำหนดเวลาเครื่องบินออกจากท่าอากาศยานหาดใหญ่ในเวลา 12.45น. ถึงท่าอากาศยานเมืองเจดดาห์ เวลา 21.00น.

นายสด แดงเอียด อธิบดีกรมศาสนา กล่าวว่า เทศกาลฮัจย์ในปีนี้ ประเทศไทยได้รับโควต้าให้กับพี่น้องชาวมุสลิมได้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์จำนวน 13,000คน ในจำนวนนี้มีพีน้องมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 8,000คน การอำนวยความสะดวกในการเดินทางรัฐบาลให้ทางการบินไทยรับผิดชอบด้วยระบบเช่าเหมาลำ จากหาดใหญ่ –เจดดาห์  ,ภูเก็ต –เจดดาห์ และกระบี่ –เจดดาห์ ทั้งเที่ยวไปและกลับ

“การจัดอำนวยความสะดวกในการเดินทางของผู้ไปประกอบพิธีอัจย์ในปีนี้ ได้รับความร่วมมือจากทาง ศอ.บต. ร่วมถึงองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ในการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ เช่นการปฐมนิเทศ กระประชุมสัมมนา การมอบบทขอพร และการประชาสัมพันธ์ในหลายรูปแบบ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่างๆเกี่ยวกับกิจการฮัจย์ โดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกที่ท่าอากาศยาน ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์และญาติที่มาส่งจำนวนมากในแต่ละวัน
ได้เดินทางไปด้วยความเรียบร้อยและมีความสะดวกในการเดินทางและปฏิบัติศาสนกิจได้อย่างสมบูรณ์”อธิบดีกรมศาสนา กล่าว