หวั่น เปิดการค้าเสรีอาเซียน ทำเกษตรกรไทยรายได้ลด

วันที่ 23 ธ.ค. 2552 เวลา 16:28 น.
โพสต์ทูเดย์ – สภาอุตสาหกรรมกรุงเก่า หวั่น การเปิดเสรีการค้าอาเซียน ส่งผลเกษตรกรไทยรายได้ลด วอนรัฐบาลเร่งแก้ปัญหา 3 ด้านล

นายทศพล  วังศิลาบัตร  ประธานสภาอุตสาหกรรมจ.พระนครศรีอยุธยา  กล่าวว่า  การเปิดเสรีการค้าอาเซียน หรือ อาฟต้า  ในต้นปีหน้า ถือเป็นเรื่องดีในการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ แต่อาจส่งผลกระทบให้สินค้าเกษตรโดยเฉพาะชาวนาผู้ปลูกข้าวในหลายพื้นที่ของประเทศไทยมีรายได้ลดลง

เนื่องจากเวียดนาม  ซึ่งเป็นคู่แข่งของไทยจะได้ประโยชน์มากกว่า เพราะข้าวของเวียดนามมีคุณภาพใกล้เคียงกับไทย  และที่สิ่งสำคัญ คือ  ปัจจุบันประเทศไทย  นิยมปลูกข้าวเมล็ดสั้น เพราะให้ผลผลิตเร็ว  แต่คุณภาพที่ได้รับกลับไม่ค่อยดี  ซึ่งหากเก็บไว้นานคุณภาพของข้าวชนิดดังกล่าวจะเสียไป แต่หากเป็นการปลูกข้าวหอมมะลิ   เหมือนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  น่าจะทำให้ชาวนาที่ปลูกข้าวชนิดนี้มีกำไรมากกว่าการปลูกข้าวชนิดอื่นๆ

นายทศพล กล่าวอีกว่า  สิ่งที่รัฐบาลต้องทำขณะนี้ คือ การปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ให้กับเกษตรกร  การปรับปรุงระบบชลประทาน   และการพัฒนาอาชีพการเกษตร   ซึ่งเป็นอาชีพหลักของไทย  เพราะปัจจุบันไม่ค่อยได้รับการใส่ใจมากนัก   จึงทำให้ภาคการเกษตรของไทยมองว่าถูกเอาเปรียบจากกลุ่มนายทุน