ด่านศุลกากรมุกดาหารจับบุหรี่ไฟฟ้ายาเพิ่มขนาดเพศชาย

  • วันที่ 18 ม.ค. 2561 เวลา 16:15 น.

ด่านศุลกากรมุกดาหารจับบุหรี่ไฟฟ้ายาเพิ่มขนาดเพศชาย

มุกดาหาร-ด่านศุลกากรมุกดาหารจับบุหรี่ไฟฟ้า ยาเพิ่มขนาดเพศชายร่วมมูลค่ากว่า16ล้านบาท

นายประพันธ์ จันทร์ไทยศรี นายด่านศุลกากรมุกดาหาร แถลงจับกุมสินค้าหลีกเลี่ยงต้องห้ามนำเข้า ประเภทบุหรี่ไฟฟ้า อุปกรณ์บุหรี่ไฟฟ้า น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า รวมจำนวน 12,230 ชิ้น และยาเม็ดเพิ่มขนาดอวัยวะเพศชาย (BB-MAXX) จำนวนรวม 34,800 เม็ดโดยไม่ได้สำแดงในใบขนสินค้าขาเข้า เป็นความผิดตามมาตรา 5 วรรค (1) แห่งพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอก และนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ.2522 ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้บารากู่และบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ.2557 เป็นความผิดฐานสำแดงเท็จ หลีกเลี่ยงข้อห้าม ตามมาตรา 244 , 166 และมาตรา 252 พระราชบัญญัติศุลกากร พ. ศ. 2560 คิดเป็นมูลค่าของกลางตามราคาและค่าภาษีอากร เป็นเงิน 9,118,214 บาท หากนำออกไปขายในท้องตลาด จะมีมูลค่าสูงอีกเท่าตัวหรือประมาณ 16,895,000 บาท 

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ