ระดับน้ำมูลลดต่ำกระทบเกษตรกรเลี้ยงปลาในกระชัง

  • วันที่ 07 ม.ค. 2561 เวลา 15:34 น.

ระดับน้ำมูลลดต่ำกระทบเกษตรกรเลี้ยงปลาในกระชัง

บุรีรัมย์-ปริมาณน้ำมูลลดต่ำมองเห็นตอหม้อสะพานเริ่มส่งสัญญาณแล้งตั้งแต่ต้นปีกระทบเกษตรกรชะลอเลี้ยงปลากระชังประสบปัญหาขาดทุน

เมื่อวันที่7ม.ค.61 สถานการณ์น้ำในลำน้ำมูลที่ไหลผ่านอ.ตึก จ.บุรีรัมย์ มีปริมาณลดต่ำเร็วกว่าทุกปีจนมองเห็นตกหม้อสะพานโผล่ถือเป็นการส่งสัญญาณภัยแล้งตั้งแต่ต้นปี

ปริมาณน้ำมูลที่ลดต่ำทำให้เกษตรกรบ้านท่าเรือ หมู่ 7 ต.ท่าม่วง อ.สตึกชะลอการเลี้ยงปลากระชังเพราะเกรงว่าปริมาณน้ำที่น้อยไม่ไหลเวียนจะทำให้ปลาน็อคตายได้

จากข้อมูลพบว่าที่ผ่านมาเกษตรกรบ้านท่าเรือ จะทำอาชีพเลี้ยงปลาในกระชังจับขายมากกว่า 30 ครัวเรือน ปัจจุบันเหลือไม่ถึง 5 ราย  แต่ส่วนที่เหลือก็เสี่ยงเลี้ยงเพราะไม่มีอาชีพอื่นทำแต่ก็ลดปริมาณปลาลงจากที่เคยเลี้ยงเท่าตัวเพื่อลดความเสี่ยงจากการขาดทุนหากเกิดปลาน็อคตาย จากภาวะภัยแล้งปริมาณน้ำมูลตื้นเขิน

นายเกตุ เยี่ยมรัมย์ เกษตรกรบ้านท่าเรือ กล่าวว่า อยากให้ทางภาครัฐเร่งดำเนินการก่อสร้างฝาย หรือเขื่อนยางเพื่อกักเก็บน้ำมูลไว้ ให้เกษตรกรใช้ในการอุปโภคบริโภค ทำการเกษตร และเลี้ยงปลากระชังตลอดทั้งปีด้วย

ข่าวอื่นๆ