กทม.จัดพิธีบวงสรวงก่อนบูรณะเสาชิงช้า คาดซ่อมเสร็จภายในมี.ค.61

  • วันที่ 12 ธ.ค. 2560 เวลา 18:13 น.

กทม.จัดพิธีบวงสรวงก่อนบูรณะเสาชิงช้า คาดซ่อมเสร็จภายในมี.ค.61

กทม.จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีบวงสรวงก่อนบูรณะเสาชิงช้า คาดซ่อมแซมเสร็จภายในเดือนมี.ค.2561

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า เสาชิงช้านับเป็นสถานที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร และมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมเป็นจำนวนมาก และตั้งแต่การบูรณะซ่อมแซมตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา เสาชิงช้าซึ่งต้องตั้งอยู่กลางแดด โดนฝนและลมอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เนื้อสีหลุดร่อน ขาดความสวยงาม กทม.จึงได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเพื่อดำเนินการปรับปรุง รวมทั้งหารือกับกรมศิลปากรในส่วนรายละเอียดต่างๆด้วย  สำหรับงบประมาณในการปรับปรุงครั้งนี้ ประมาณ 2 ล้านบาท และกำหนดระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน  

ทั้งนี้ รายละเอียดการปรับปรุง ประกอบด้วย งานปูน ได้แก่ การทำความสะอาดพื้นผิวบริเวณที่พองร่อน และเสื่อมสภาพ มีเชื้อราและตะไคร่น้ำ ทาน้ำยาฆ่าเชื้อราชนิดพิเศษ ฉาบปรับแต่งพื้นผิวที่เป็นรอยแตกร้าวลายงา ทาน้ำยากันความชื้น งานผิวโลหะเหล็ก ได้แก่ ซ่อมสีฟิล์มที่เสียหาย ขจัดคราบสนิม พ่นสีกันสนิม งานผิวไม้ ได้แก่ ทาสีรองพื้นไม้กันเชื้อรา ทาน้ำยารักษาเนื้อไม้ ทาสี งานปูกระเบื้องดินเผาฐานเสาชิงช้า งานปูกระเบื้องดินเผาพื้น งานคันหิน งานไฟ LED UPLIGHT งานไฟ LED SPOT Light ทั้งนี้มีกำหนดแล้วเสร็จภายในเดือน มี.ค. 61

 

สำหรับประวัติความเป็นมาของเสาชิงช้ากำหนดสร้างขึ้นเมื่อวันที่ 8 เม.ย. 2327 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เพื่อประกอบการโล้ชิงช้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธีตรียัมปวาย - ตรีปวาย อันเป็นพระราชพิธีสำคัญพระราชพิธีหนึ่งในพระราชพิธี 12 เดือนที่ปฏิบัติสืบเนื่องมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี โดยจัดขึ้นประมาณเดือน ธ.ค. ถึงต้นเดือน ม.ค. ในเวลาเช้า ขึ้น 7 ค่ำ และเวลาเย็น ขึ้น 9 ค่ำ เดือนยี่ พระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เป็นประธานในพิธี เรียกว่า พระยายืนชิงช้า และให้บริวารพราหมณ์ที่แข็งแรงขึ้นโล้ชิงช้า

พิธีนี้ปฏิบัติสืบเนื่องมาจนถึงสมัยต้นรัชกาลที่ 8 จึงได้ยกเลิกไป ถึงแม้ว่าจะได้ยกเลิกการโล้ชิงช้าในพระราชพิธีตรียัมปวาย – ตรีปวายไปแล้ว แต่เสาชิงช้ายังเป็นโบราณสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานคร กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานสำคัญของชาติ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 66 ตอนที่ 64 วันที่ 22 พ.ย. พ.ศ. 2492

เวลาต่อมาเสาชิงช้าได้เกิดความชำรุดเสียหายจึงได้มีการซ่อมแซมบูรณะเปลี่ยนไม้เสาชิงช้ามาหลายครั้ง ใน พ.ศ. 2547 ไม้เสาชิงช้ามีความชำรุดผุในเนื้อไม้ทุกส่วนจนไม่อาจบูรณะซ่อมแซมได้ กทม.จึงได้ดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์เสาชิงช้าขึ้นใหม่ โดยความเห็นชอบจากกรมศิลปากรและได้รับความร่วมมือจากกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ใช้ไม้สักทองจากอำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ มาใช้ในการทำไม้เสาชิงช้า 

ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินทรงพระสุหร่ายเหนือแท่นจารึกเสาชิงช้า เมื่อวันพุธที่ 12 ก.ย. 50 ขณะที่ปัจจุบันสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร ตรวจพบความเสียหายบริเวณเสาชิงช้าและพื้นที่โดยรอบ จึงขอจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการซ่อมแซมงานสถาปัตยกรรมให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้เสาชิงช้ามีความสง่างาม ยับยั้งการชำรุดเสื่อมสภาพ ยืดอายุให้ยืนยาว และคงไว้ซึ่งคุณค่ามรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาติต่อไป 

 

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ