กาญจน์ขอกรมทางหลวงเลื่อนเวลาปรับปรุงถนนแยกท่ามะกา

  • วันที่ 29 พ.ย. 2560 เวลา 11:08 น.

กาญจน์ขอกรมทางหลวงเลื่อนเวลาปรับปรุงถนนแยกท่ามะกา

กาญจนบุรี-กาญจนบุรีแจ้งกรมทางหลวงขอขยายเวลาปรับปรุงถนนแยกท่ามะกาไปหลังสงกราต์ปี61แทนเหตุเป็นช่วงฤดูกาลเปิดหีบอ้อยและช่วงปีใหม่

นายบวรศักดิ์ วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี แขวงการทางจังหวัดกาญจนบุรีร่วมประชุมกับสมาคมชาวไร่อ้อยเขต 7 เพื่อรับฟังและหาข้อสรุปกรณีกลุ่มชาวไร่อ้อยภาค 7 เข้ายื่นหนังสือขอให้เลื่อนการก่อสร้างปรับปรุงถนนบริเวณแยกท่ามะกา และแยกบริหาร-ท่ามะกา เนื่องจากช่วงเดือนธันวาคม 2560 ถึงช่วงสิ้นเดือนมีนาคม 2561 เป็นฤดูการเปิดหีบอ้อยซึ่งรถบรรทุกอ้อยใช้เส้นทางนี้เป็นจำนวนมากถึงวันละประมาณ 10,000 เที่ยวต่อวัน ดังนั้น หากมีการก่อสร้างปรับปรุงพื้นถนนจะทำให้การจราจรของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับผลกระทบทำให้การจราจรติดขัด และอาจเกิดอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนได้ อีกทั้งยังเป็นช่วงคาบเกี่ยวกับเทศกาลปีใหม่ ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดเดินทางสัญจรในเส้นทางนี้ ที่ประชุมมีความเห็นตรงกันว่าสมควรเลื่อนการก่อสร้างปรับปรุงถนนโดยแจ้งให้กรมทางหลวงขยายระยะเวลาโครงการการก่อสร้างและกำหนดระยะเวลาในสัญญาใหม่เป็นหลังเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 หรือตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2561 เป็นต้นไป 

ข่าวอื่นๆ