เสนอ 3 ทางออกของปัญหาที่ทำกินชาวบ้านผู้เสียสละให้สร้างเขื่อนศรีฯ

วันที่ 21 ธ.ค. 2552 เวลา 14:53 น.
โพสต์ทูเดย์- นอภ.ศรีสวัสดิ์เสนอ 3 ทางออกของปัญหาที่ทำกินชาวบ้านผู้เสียสละให้สร้างเขื่อนศรีนครินทร์

นายไพฑูรย์  มุสิกะโปดก นายอำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี เผยว่า ได้เสนอทางออกแก้ปัญหาที่ดินทำกินของชาวบ้านที่เสียสละให้รัฐบาลสร้างเขื่อนศรีนครินทร์ 3 ข้อ ได้แก่ 1.ต้องปรับทัศนคติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้บังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐอยู่ร่วมกันได้ เนื่องจาสภาพพื้นที่มีลักษณะเป็นป่าเขา โดยต้องไม่มีความคิดสุดโต่งจนเกินไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมาย หรือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพราะถึงอย่างไรก็ไม่สามารถอพยพราษฎรออกจากพื้นที่ทำกินปัจจุบันได้ หรือจับกุมราษฎรทุกรายในข้อหาบุกรุกเขตอุทยานฯ

2.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องนำแผนที่มาตรวจสอบให้ถูกต้องตรงกัน หากแผนที่ที่ตรวจสอบแล้วไปกระทบสิทธิ์ของประชาชน ก็ควรได้รับการแก้ไข และ 3.ประชาชนบางส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับที่ทับซ้อน ทางการควรออกเอกสารสิทธิ์ในส่วนที่ไม่เป็นปัญหา โดยเฉพาะไม่ให้นำคดีบ้านสามหลังมาเป็นข้ออ้าง เพราะคดีดังกล่าวเป็นปัญหาทางการเมือง เมื่อปี 2541 และขณะนี้ศาลชั้นต้นได้ยกฟ้องว่า ไม่เป็นการบุกรุกพื้นที่อุทยานฯ

อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากการแก้ไขปัญหาผู้ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนฯ ไม่เรียบร้อยตั้งแต่ต้น จึงเป็นปัญหาเรื้อรังมาโดยตลอด ซึ่งหากเป็นพื้นที่อื่นที่มีลักษณะปัญหาเช่นนี้ เชื่อว่าการชุมนุมประท้วงเรียกร้องคงไม่สงบเหมือนชาวอำเภอศรีสวัสดิ์อย่างแน่นอน ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวศรีสวัสดิ์ที่เป็นผู้เสียสละให้คนครึ่งค่อนประเทศได้มีไฟฟ้าและน้ำใช้โดยด่วนที่สุด