กทม.ยังไม่ยกเลิก 232 จุดผ่อนผันเพิ่มเติม

วันที่ 21 พ.ย. 2560 เวลา 15:57 น.
กทม.ยังไม่ยกเลิก 232 จุดผ่อนผันเพิ่มเติม
รองปลัดกทม.เผยยังไม่ยกเลิก 232 จุดผ่อนผันหาบเร่แผงลอยเพิ่มเติม เร่งช่วยผู้ค้าจัดกิจกรรมแสดงโชว์ใต้ด่วนพงษ์พระราม

นายวันชัย ถนอมศักดิ์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า กทม.ยังไม่มีคำสั่งให้ยกเลิกจุดผ่นผันหาบเร่แผงลอยอีก 232 จุดทั่วกรุง เนื่องจากต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและรอบด้าน โดยต้องให้สำนักงานเขตสำรวจและกำหนดแนวทาง อาทิ จุดที่มีปัญหาการร้องเรียนมาก สัญจรไม่สะดวก กระทบการจราจร หากจะยกเลิกจุดผ่อนผันต้องเตรียมมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ จัดหาตลาดแห่งใหม่รองรับ รวมถึงทำความเข้าใจกับผู้ค้า

ทั้งนี้ นโยบายจัดระเบียบทางเท้า กทม.ได้เริ่มจัดระเบียบโดยห้ามตั้งวางแผงค้าบนทางเท้าและประกาศยกเลิกจุดผ่อนผันทั้งกรุงเทพฯ ตั้งแต่ปี 2557-ปัจจุบัน รวม 451 จุด หลังจากจัดระเบียบได้ระยะหนึ่ง กทม.ได้ติดตามประเมินผลสภาพพื้นที่ทุกจุดพบว่า มีลักษณะทางกายภาพที่ดีขึ้น ขณะเดียวกันประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรมากขึ้น

นอกจากนี้ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตและสำนักเทศกิจกวดขันพื้นที่ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อป้องกันผู้ค้าหาบเร่แผงลอยกลับมาขายซ้ำในบางจุด หากฝ่าฝืนจะดำเนินปรับและจับตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ซึ่งมีอัตราโทษปรับสูงสุด 2,000 บาท และจะผลักดันออกจากพื้นที่ทันที

นายวัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาผู้ว่าฯกทม. กล่าวว่า ภายหลังการสำรวจกลุ่มผู้ค้าบริเวณใต้ทางด่วนแยกพงษ์พระราม ซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับรองรับผู้ค้าแผงลอยให้เข้ามาเช่าแผงค้าขายยังไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควร ดังนั้นกทม.เตรียมเร่งช่วยเหลือโดยจัดหากิจกรรม อาทิ การแสดงดนตรีและโชว์ที่น่าสนใจ พร้อมทั้งเตรียมพื้นที่จอดรถยนต์ให้ประชาชนสามารถเดินทางมาเลือกซื้อสินค้าได้ รวมถึงประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม ไปพร้อมกับนโยบายประชารัฐร่วมใจของรัฐบาล ในวันที่ 15 ธ.ค.นี้

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต