"ศรีสุวรรณ”ชี้ถอดเก้าอี้รถไฟฟ้าเอาเปรียบผู้บริโภค

วันที่ 21 พ.ย. 2560 เวลา 11:53 น.
"ศรีสุวรรณ”ชี้ถอดเก้าอี้รถไฟฟ้าเอาเปรียบผู้บริโภค
"ศรีสุวรรณ”ค้านถอดเก้าอี้โดยสารในโบกี้รถไฟฟ้าถือเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคแทนที่จะเพิ่มการลงทุนกลับต้องสูญเสียที่นั่ง

เมื่อวันที่21พ.ย.60 นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย กล่าวว่า ขอคัดค้านการกระทำ ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ รฟม.ที่เห็นชอบให้บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ผู้ได้รับสัมปทานเดินรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) ถอดเก้าอี้โดยสารบริเวณช่วงกลางของแต่ละตู้โดยสารออกหมดตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย.60 เพื่อเพิ่มพื้นที่ว่างในขบวนรถไฟฟ้าให้รองรับผู้โดยสารเข้ามายืนในตู้ขบวนให้มากขึ้น โดยอ้างว่าจะช่วยลดปัญหาผู้โดยสารล้นสถานีและตกค้างในเวลาเร่งด่วน

การกระทำดังกล่าวถือว่าเป็นการใช้ข้ออ้างเพื่อแสวงหากำไร บนพื้นฐานของการเอาเปรียบผู้บริโภคการที่เกิดปัญหาผู้โดยสารล้นสถานีและตกค้างในเวลาเร่งด่วน เป็นความบกพร่องของ รฟม.และ BEM ที่ไม่ยอมที่จะเร่งลงทุนเพื่อจัดหาขบวนรถไฟฟ้าเข้ามาให้บริการเพียงพอกับความต้องการของผู้โดยสารแต่กลับรวมหัวกันผลักภาระมาให้ผู้โดยสารแทน ขณะที่รถไฟฟ้าในต่างประเทศที่เขาเจริญกันแล้ว เช่น ญี่ปุ่น อเมริกา เกาหลีใต้ อังกฤษ สิงคโปร์  ไม่เคยมีประเทศใดที่เขาจะเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทเอกชนเพื่อเอาเปรียบผู้บริโภค

นอกจากนี้การกระทำดังกล่าว ถือได้ว่าเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 25 มาตรา 46 มาตรา 61 ประกอบ พรบ.คุ้มครองผู้บริโภค 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยชัดแจ้ง สมาคมฯ จึงขอเรียกร้องให้ รฟม.และ BEM ใส่เก้าอี้ผู้โดยสารช่วงกลางของแต่ละตู้กลับไปติดตั้ง พร้อมกับเร่งจัดซื้อจัดหาขบวนรถมาเพิ่มเติมให้เพียงพอกับปริมาณผู้โดยสารในช่วงเวลาเร่งด่วนด้วย และหากคำร้องนี้ไม่เป็นผล จำเป็นที่จะร่วมมือกับผู้บริโภคนำคดีขึ้นสู่ศาลเพื่อหาข้อยุติ และค่าสินไหมทดแทน ที่ผู้โดยสารต้องสูญเสียที่นั่งในขบวนรถไฟฟ้าไปกลับคืนมา

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต