กาญจนบุรีเปิดสวนสนุกเขาวงกตท่องเที่ยวเชิงเกษตร

  • วันที่ 18 พ.ย. 2560 เวลา 21:10 น.

กาญจนบุรีเปิดสวนสนุกเขาวงกตท่องเที่ยวเชิงเกษตร

กาญจนบุรี-เปิดสวนสนุกธรรมชาติ“เขาวงกตทุ่งข้าวโพด”บนเนื้อที่68ไร่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบยั่งยืน

เมื่อวันที่ 18พ.ย.60 นายณรงค์ รักร้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี และนายฉัททันต์ กุญชร ณ อยุธยา รองผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมเปิดโครงการนำร่องท่องเที่ยวเชิงเกษตรต้นแบบครั้งแรกของประเทศไทย ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี ตำบลหนองหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งโครงการนี้ถือเป็นต้นแบบท่องเที่ยวเพื่อการเกษตรยั่งยืน  Amazing Green A’Maze 2017โดยชุมชนท้องถิ่น เกษตรกร นักคิดภาคเอกชนมาแลกเปลี่ยนความรู้ ช่วยกันออกแบบ

“เขาวงกต” และกิจกรรมให้สนุก เปลี่ยนพื้นที่ทางการเกษตรให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางไปยังพื้นที่เพาะปลูก สัมผัสวิถีชีวิตเกษตรกรอีกแง่มุมหนึ่ง

อีกทั้งสามารถสร้างรายได้ให้สินค้าทางการเกษตร พลิกฟื้นอาชีพเกษตรกรไทย และกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนงานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 26 พฤศจิกายน 2560 ณ สวนเกษตรวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี ทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 18.00 น. สามารถสอบถามข้อมูลการจัดงานเพิ่มเติมได้ที่ ททท.สำนักงานกาญจนบุรี 0-3451-1200 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ เฟสบุ๊ก Amazing Green Thailand หรือสายด่วน TAT Call Center 1672

ที่มา/เครดิตภาพ เฟซบุ๊ก ร้อยเรื่องเมืองกาญจน์

 

 

ข่าวอื่นๆ