คนกันตังต้านตู้คอนเทนเนอร์ทำลายภาพลักษณ์การท่องเที่ยว

วันที่ 14 พ.ย. 2560 เวลา 10:47 น.
คนกันตังต้านตู้คอนเทนเนอร์ทำลายภาพลักษณ์การท่องเที่ยว
ตรัง-กลุ่มคนรักกันตังฯต้านตู้คอนเทนเนอร์สูง4ชั้นบนท่าเทียบเรือทำลายภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยว

ขณะนี้ชาวบ้านในนามกลุ่มคนรักกันตังและเป็นคนกันตัง ได้ออกมาเคลื่อนไหว การตั้งตู้คอนเทนเนอร์ที่มีความสูง4 ชั้น ที่ท่าเทียบเรือต่างประเทศ (ท่าน้ำกันตัง) ใกล้สวนสาธารณะริมแม่น้ำตรัง เนื่องจากบดบังทัศนียภาพ และทำลายภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยวและขอคืนพื้นที่ให้กับประชาชนใน 3 เดือน

ทั้งนี้ ปัจจุบันเทศบาลเมืองกันตัง และกรมเจ้าท่า ได้อนุญาตให้บริษัทเอกชนดำเนินการเช่าพื้นที่จัดวางและขนส่งสินค้าตู้คอนเทนเนอร์ บริเวณท่าเทียบเรือต่างประเทศ มานานกว่า 10 ปีแล้ว แต่กลับทำให้คนกันตังเสียสิทธิ์ เสียโอกาสไม่สามารถใช้ประโยชน์พื้นที่ร่วมกันได้ เหมือนในอดีตที่เคยสวยงาม เพราะมีการค้าขายริมตลาดท่าน้ำอย่างคึกคัก รวมทั้งเป็นเส้นทางลงเรือไปเกาะเนรมิตร ซึ่งเป็นเกาะกลางน้ำหน้าท่าน้ำกันตัง เพื่อไปกราบสักการะพระตำหนักพลเรือเอกกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ อันเป็นที่เคารพบูชาของชาวบ้าน และชาวเรือ

นอกจากนั้น กลุ่มคนรักกันตังและเป็นคนกันตัง ยังได้มีการแจกใบปลิวไปทั่วเมืองกันตัง โดยมีเนื้อหาโดยสรุปว่า "อำเภอกันตังมีประวัติศาสตร์ที่โดดเด่น เป็นอำเภอเดียวในประเทศไทยที่มีชื่อตำแหน่งในแผนที่การเดินเรือของโลกและเป็นเทศบาลเมืองหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่มีเรือต่างประเทศเข้ามาถึงในตัวเมือง จนเคยได้รับการขนานนามว่าเป็นอำเภอเพชรเม็ดเอกแห่งอันดามัน แต่วันนี้กันตังกำลังยืนต้นตาย เงียบเหงา แค่ 2 ทุ่มร้านรวงก็ปิดหมดแล้ว ทั่วโลกเขาจะไม่นำตู้คอนเทนเนอร์มาไว้ในเมือง และวันนี้กันตังที่เรารักกำลังถูกทำลาย

นางสาวกรุณา เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตรัง กล่าวว่าปีที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดตรัง 1.4 ล้านคน มีรายได้จากการท่องเที่ยว 8,300 ล้านบาท  ซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นชาวไทยร้อยละ 85 ส่วนอีกร้อยละ 15 เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ได้แก่ สวีเดน เยอรมนี มาเลเซีย ฝรั่งเศส และเดนมาร์ก ตามลำดับ  สำหรับผู้เข้าพักจากทุกประเทศที่กล่าวมา มีอัตราการเข้าพักขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 3 ด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนที่ช่วยกันส่งเสริมการท่องเที่ยว  ประกอบกับการตื่นตัวของภาคธุรกิจเอกชนในการขยายที่พักรองรับนักท่องเที่ยว ทำให้ขณะนี้จังหวัดตรัง มีห้องพักรวม 4,352 ห้อง  รวมถึงการเพิ่มเที่ยวบินของสายการบิน 3 สายการบิน ที่มีเที่ยวบินขึ้นลงท่าอากาศยานตรัง เดือนละ 420 ที่ยวบินซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายนช่วงเดียวกันของปี 2549 ประมาณร้อยละ 10 

บทความแนะนำ