หลั่งไหลจองเข็มที่ระลึกพระราชพิธีที่ไปรษณีย์ทั่วประเทศ

วันที่ 01 พ.ย. 2560 เวลา 11:55 น.
หลั่งไหลจองเข็มที่ระลึกพระราชพิธีที่ไปรษณีย์ทั่วประเทศ
บรรยากาศเปิดสั่งจองเข็มที่ระลึกพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพวันแรกคึกคัก ประชาชนแห่จองแน่นไปรษณีย์

เมื่อวันที่ 1 พ.ย. หลังจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้ร่วมกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดให้จองเข็มที่ระลึกพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกสาขาทั่วประเทศ ในราคาเข็มละ 300 บาทเป็นวันแรก ปรากฏว่าในหลายจังหวัดมีประชาชนเดินทางมาจองเข็มที่ระลึกจำนวนมาก

ทั้งนี้ส่วนใหญ่ประชาชนจะสั่งจองตั้งแต่ 2-5 เข็มเพื่อนำไปเก็บไว้เป็นที่ระลึก

ขณะที่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย แจ้งว่า เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการสั่งจองขอให้ผู้ที่ประสงค์จะสั่งจองเข็มที่ระลึกนำบัตรประจำตัวประชาชนไปด้วย

สำหรับการสั่งจองเข็มที่ระลึกนี้ ประชาชนสามารถสั่งจองได้โดยไม่จำกัดจำนวนเพื่อเก็บรักษาไว้เป็นที่ระลึกแห่งความทรงจำ และเข็มที่ระลึกนี้สามารถประดับได้ตลอดไป (ระดับอกเสื้อ) ในสถานที่และเวลาอันเหมาะสม ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองคลัง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โทร. ๐ ๒๒๘๓ ๔๓๐๑ และ ๐ ๒๒๘๓ ๔๓๑๙ - ๒๔

 

นราธิวาส
พิษณุโลก