2รร.ชัยนาทจมน้ำเลื่อนเปิดเทอมอีก7วัน

วันที่ 01 พ.ย. 2560 เวลา 09:41 น.
2รร.ชัยนาทจมน้ำเลื่อนเปิดเทอมอีก7วัน
โรงเรียน 2 แห่ง ในอ.สรรพยา จ.ชัยนาท ยังประสบภัยน้้ท่วม ต้องเลื่อนเปิดเทอมออกไปอีก 7 วัน

วันที่1 พ.ย. จากสถานการณ์น้ำท่วมหนักใน อ.สรรพยา จ.ชัยนาทที่ยืดเยื้อมาเกือบ1เดือน ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนบ้านเรือนจมอยู่ใต้น้ำจำนวน3,158หลังคาเรือน โดยเฉพาะที่ชุมชนวัดมะปราง หมู่ที่5 ต.โพนางดำออก ที่โรงเรียนวัดมะปราง ที่เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลไปจนถึง ป.6 ที่มีกำหนดเปิดภาคเรียนในวันนี้ มีความจำเป็นต้องเลื่อนออกไป เพราะปัจจุบันอาคารเรียนและสถานที่ของโรงเรียนยังคงมีน้ำท่วมขังสูงกว่า60ซ.ม.บางจุดลึกกว่า1เมตร เพื่อความปลอดภัยของเด็กๆที่จะมาเรียน โดยจะเลื่อนการเปิดเรียนออกไปอีก7วัน เพื่อรอให้ระดับน้ำลดลงไปสูสถานการณ์ปกติ

นางอรอนงค์ ภูยาธร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมะปรางเปิดเผยว่า ในส่วนของเด็กเล็กจนถึงชั้น ป.5ทางโรงเรียนจำเป็นต้องให้หยุดเรียนต่อไปอีก7วัน หรือจนกว่าน้ำจะลด แต่ในส่วนของนักเรียนชั้น ป.6 ที่จะต้องเตรียมตัวไปสอบแข่งขันเข้าเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษา ทางโรงเรียนจะใช้อาคารเอนกประสงค์ของหมู่บ้านที่น้ำท่วมไม่ถึง เป็นห้องเรียนชั่วคราว สอนพิเศษเพื่อให้เด็กมีความพร้อมที่จะไปสอบแข่งขัน โดยไม่เสียโอกาส ซึ่งนอกจากโรงเรียนวัดมะปรางแล้ว ยังมีโรงเรียนวัดสมอที่อยู่ห่างกันออกไปประมาณ1ก.ม.ก็ถูกน้ำท่วมต้องเลื่อนวันเปิดเทอมออกไป7วันด้วยเช่นกัน