คนเมืองกาญจน์น้อมรำลึกในหลวงร.9เสด็จเยือน10ครั้ง

  • วันที่ 25 ต.ค. 2560 เวลา 14:31 น.

คนเมืองกาญจน์น้อมรำลึกในหลวงร.9เสด็จเยือน10ครั้ง

กาญจนบุรี-คนเมืองกาญจน์รำลึกความทรงจำในหลวงรัชกาลที่9ทรงเคยเสด็จมาปฎิบัติพระราชกรณียกิจ10ครั้งจะสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์

ชาวกาญจนบุรี ร่วมน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งเคยทรงเสด็จพระราชดำเนินประกอบพระราชกรณียกิจที่จังหวัดกาญจนบุรี ทั้งหมด 10 ครั้ง  ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2506 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินครั้งแรกทรงเยี่ยมราษฎรและเสด็จประพาสน้ำตกไทรโยคน้อย อำเภอไทรโยค และทรงถวายผ้าพระกฐินต้น ณ วัดเทวสังฆาราม (วัดเหนือ) ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินต้น ณ พระอุโบสถ วัดเทวสังฆารามทรงเยี่ยมราษฎรที่ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี และทรงปลูกต้นโพธิ์ โดยเจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาธิราช วัดสามปลื้ม นำมาจากพุทธคยาอินเดีย

 

 

ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2510 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ(พระยศขณะนั้น) เสด็จพระราชดำเนิน ทรงวางศิลาฤกษ์ “เขื่อนแม่กลอง” ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง แล้วเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรหัวงานเขื่อนและทรงเยี่ยมราษฎร

 

 

 

ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2512 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง จากพระราชวังไกลกังวล หัวหิน ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาและไปยังวิหารพระแท่นดงรัง และพระราชทานผ้าคลุมพระแท่นเพื่อเป็นพุทธบูชาทรงปลูกต้นโพธิ์ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงปลูกต้นรัง

 ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2512 เวลา 14.30น.พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมนาชินีนาถ เสด็จเยี่ยมข้าราชการตำรวจที่กองกำกับตชด.เขต7 และพระราชทานอาวุธปืน M.16 จำนวน 5 กระบอกให้กองกำกับ ตชด.เขต 7

 

 

ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2513 เวลา 15.15 น.พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ ไปทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อนวชิราลงกรณ ที่ ตำบลม่วงชุม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

 

ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2515 เวลา 14.20 น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์จากสวนจิตรลดา มาทรงประกอบพิธียกช่อฟ้าพระอุโบสถ และเททองหล่อพระประทานประจำอุโบสถ พระราชทานนามพระประธานว่า“พระพุทธสาลวิสัยมงคล” และทรงรับเครื่องบินสำหรับใช้ในการทำฝนเทียม ณ วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร ตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี และทรงรับเครื่องบินสำหรับใช้ในการทำฝนเทียม (เครื่องบินทำฝนเทียมลำนี้เป็นความภาคภูมิใจของชาวกาญจนบุรี เพราะนายมงคล กีพานิช พี่ชายนายกำจัด กีพานิช อดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นนายกสมาคมกลุ่มชาวไร่อ้อยเขต7 และคณะเป็นผู้จัดซื้อน้อมเกล้าฯถวายเครื่องบินแอร์ทรัค จากออสเตเรีย มูลค่า 1,350,000 บาท เพราะสมัยนั้นมีโรงงานน้ำตาลมากที่สุดของประเทศไทย)

 

 

ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2516 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนราชสุดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ฯ มาประทับแรม ณ เขื่อนแม่กลอง เพื่อบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่5 ธันวาคม พ.ศ.2516

ครั้งที่ 8 วันที่18 กรกฎาคม พ.ศ.2520 เวลา 15.20 น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนราชสุดา ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ ศาลาการเปรียญ วัดรัชดาภิเษก ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี และพระราชทานธงลูกเสือชาวบ้านแก่ผู้เข้ารับการอบรม ประจำรุ่น จากอำเภอต่างๆ ทั้งสิ้นจำนวน 31 รุ่น

 ครั้งที่ 9 วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2524 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมาเป็นองค์ประธานเปิดเขื่อนศรีนครินทร์และโรงไฟฟ้าพลังน้ำ บ้านเจ้าเณร ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ทรงกดปุ่มแพรคลุมป้ายเขื่อนศรีนครินทร์ แล้วทรงลงพระปรมาภิไธยในแผ่นศิลา หลังจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงไฟฟ้าพลังน้ำเพื่อทอดพระเนตรการทำงานของระบบ

 

 

 

และครั้งที่ 10 วันพฤหัสบดี ที่ 9 มกราคม 2529 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเปิดเขื่อนวชิราลงกรณ (เขื่อนเขาแหลม) และในวันเดียวกันได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพระราชพิธีเบิกเนตร และบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่พระเศียร พร้อมทั้งทรงปลูกต้นโพธิ์ที่ด้านหลังองค์พระ และทรงพระราชทานพระนามพระพุทธรูปองค์นี้ว่า พระภปร.ทองผาภูมิ กาญจนธรรมพิทักษ์ 

 

 

ข่าวอื่นๆ