เพื่อนพึ่ง(ภาฯ)มอบถุงยังชีพช่วยน้ำท่วมชัยนาท

วันที่ 21 ต.ค. 2560 เวลา 19:01 น.
เพื่อนพึ่ง(ภาฯ)มอบถุงยังชีพช่วยน้ำท่วมชัยนาท
ชัยนาท-มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากนำถุงยังชีพมอบผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อ.สรรพยา

เมื่อวันที่21ตุลาคม2560 ที่วัดมะปราง ต.โพนางดำออก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย นำถุงยังชีพพระราชทาน จำนวน1,330ชุดลงพื้นที่มอบให้ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 3ตำบล3จุดคือที่ชุมชนวัดหาดอาษา ต.หาดอาษา ชุมชนวัดมะปราง ต.โพนางดำออก และชุมชนวัดสมอ ต.สรรพยา อ.สรรพยา โดยมีนายประภาส วันเดีย นายอำเภอสรรพยาเป็นผู้แทนมอบถุงยังชีพ ซึ่งภายในถุงประกอบด้วยข้าวสารอาหารแห้งและยาสามัญที่จำเป็น

ทั้งนี้ มูลนิธิฯยังได้จัดเตรียม ถึงยังชีพสำหรับพระสงฆ์ จำนวน20ชุดเพื่อถวายพระใน4วัดที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมด้วย ซึ่งอ.สรรพยา มีพื้นที่ประสบอุทุกภัยทั้งสิ้น7ตำบล มีบ้านเรือนประชาชนถูกน้ำท่วมทั้งสิ้นกว่า2,800หลังคาเรือน มีประชาชนได้รับผลกระทบจำนวนกว่า7,000คนพื้นที่การเกษตรเสียหายกว่า16,000ไร่