กาญจนบุรีถวายสักการะวันสมเด็จย่า

วันที่ 21 ต.ค. 2560 เวลา 12:57 น.
กาญจนบุรีถวายสักการะวันสมเด็จย่า
กาญจนบุรี-กาญจนบุรีประกอบพิธีถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จย่าเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ

เมื่อวันที่21ต.ค.60 ที่จังหวัดกาญจนบุรีได้จัดพิธีถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี โดยนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีได้กล่าวถวายราชสดุดีเพื่อความจงรักภักดีและแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระราชสมภพ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2443 ที่จังหวัดนนทบุรี และสวรรคตวันที่ 18 กรกฎาคม 2538 รวมพระชนมายุ 95 พรรษา ตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนนานัปการ  ทรงพระราชทานความเมตตาต่อชนทุกชั้น ทุกวัย ทุกเชื้อชาติ ศาสนาและทรงเอื้ออาทรต่อผู้ทุกข์ยาก ผู้เดือดร้อน โดยเฉพาะผู้อยู่ห่างไกลในท้องถิ่นทุรกันดาร พระองค์ทรงเป็น “พระมารดาแห่งการสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย” พระองค์ทรงเพียรพยายามนำธรรมชาติกลับคืนสู่แผ่นดิน และทรงช่วยยกฐานะสภาพความเป็นอยู่ของผู้ยากไร้โดยโครงการของ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง และโครงการของมูลนิธิอื่นๆ เปรียบได้ดังดวงประทีปที่ให้ทั้งความอบอุ่น และสว่างไสว แก่อาณาประชาราษฎร์เป็นที่ประจักษ์แก่ชนทั้งหลายทั่วทั้งแผ่นดิน