กทม.จัดที่พัก-ค้างรองรับประชาชนร่วมงาน26ต.ค.60

วันที่ 15 ต.ค. 2560 เวลา 15:50 น.
กทม.จัดที่พัก-ค้างรองรับประชาชนร่วมงาน26ต.ค.60
กทม.จัดสถานที่พักค้าง และพักคอยรองรับประชาชนเดินทางมาร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพร.9 ระหว่าง25-27ต.ค.60

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กทม.ได้จัดสถานที่พักค้าง และพักคอยให้กับประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ระหว่างวันที่ 25-27 ต.ค.60 ประกอบด้วยโรงเรียน จำนวน 117 โรงเรียน วัด 56 วัด สถานที่อื่นๆ จำนวน 3 แห่ง ซึ่งประชาชนสามารถแจ้งการเข้าพักด้วยตนเองได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่ที่วัด โรงเรียน หรือศูนย์เยาวชนนั้นตั้งอยู่แต่จะต้องจัดเตรียมเครื่องนอนมาด้วยตนเอง

สำหรับสถานที่ที่เปิดให้ประชาชนที่เดินทางมาร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สามารถพักค้างและพักคอยได้ มีดังนี้

เขตพระนคร 1.โรงเรียนวัดราชบูรณะ 2.โรงเรียนราชบพิธ 3.โรงเรียนวันอินทรวิหาร 4.โรงเรียนวัดมหรรณพาราม 5.โรงเรียนวัดใหม่อมตรส 6.โรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยาราม 7.โรงเรียนวัดตรีทศเทพ 8.โรงเรียนวัดราชนัดดา 9.โรงเรียนวัดสุทัศน์ 10.โรงเรียนวัดมหาธาตุ 11.โรงเรียนวัดพระเชตุพน 12.โรงเรียนวัดชนะสงคราม 13.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 14.โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระราชูปถัมภ์ 15.โรงเรียนวันบวรนิเวศ 16.โรงเรียนสตรีวิทยา 17.โรงเรียนวัดราชบพิธ 18.โรงเรียนวัดสังเวช 19.โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ 20.โรงเรียนราชินี 21.โรงเรียนภารตวิทยา 22.โรงเรียนพิมานวิทย์ 23.วัดชนะสงคราม 24.วัดราชบูรณะราชวรวิหาร (วัดเลียบ) 25.วัดสุทัศน์เทพวราราม 26.วัดเทพธิดาราม 27.วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 28.วัดบวรนิเวศวิหาร 29.วัดราชบพิธ 30.วัดสังเวชวิศยาราม 31.วัดอินทรวิหาร 32.วัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ 33.วัดใหม่อมตรส 34.วัดมกุฏกษัตริยารามวรวิหาร 35.วัดตรีทศเทพ และ 36.วัดมหาธาตุ

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 1.โรงเรียนวัดสิตาราม 2.โรงเรียนวัดคณิกาผล 3.โรงเรียนวัดดิสานุการาม 4.โรงเรียนวัดพระพิเรนทร์ 5.วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร 6.วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร 7.วัดสุนทรธรรมทาน และ 8.วัดโสมนัสราชวรวิหาร

สำหรับวัดและโรงเรียนในพื้นที่เขตพระนครและป้อมปราบฯ จะเปิดให้ประชาชนสามารถพักคอยหรือเข้าห้องน้ำได้เท่านั้น ไม่ได้เปิดให้พักค้างในส่วนของวัดและโรงเรียน ในอีก 27 เขตในพื้นที่กรุงเทพฯ เปิดให้ประชาชนสามารถพักค้างและพักคอยได้ ดังนี้

เขตดุสิต 1.โรงเรียนสุโขทัย 2.โรงเรียนวัดประชาระบือธรรม 3.โรงเรียนวัดสมณานัมบริหาร 4.โรงเรียนวัดจันทรสโมสร 5.โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร 6.โรงเรียนวัดราชผาติการาม 7.โรงเรียนวัดเทวราชกุญชร 8.โรงเรียนวัดสวัสดิวารีสีมาราม 9.โรงเรียนวัดธรรมาภิรตามราม 10.วัดประสาทบุญญาวาส 11.วัดอัมพวัน 12.วัดใหม่ทองเสน และ 13.วัดสวัสดิ์วารีสีมาราม

เขตปทุมวัน 1.โรงเรียนวัดปทุมวนาราม 2.โรงเรียนปลูกจิต 3.โรงเรียนวัดชัยมงคล 4.โรงเรียนวัดสระบัว 5.สวนลุมพินี 6.โรงเรียนวัดบรมนิวาส 7.โรงเรียนวัดดวงแข

เขตสัมพันธวงศ์ 1.โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม 2.โรงเรียนวัดไตรมิตรวิทยาลัย 3.โรงเรียนวัดจักรวรรดิ 4.โรงเรียนวัดปทุมคงคา 5.โรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์ 6.วัดชัยชนะสงคราม 7.วัดไตรมิตรวิทยาคม 8.วัดจักรวรรดิราชาวาส 9.วัดปทุมคงคา และ 10.วัดสัมพันธวงศ์

เขตบางพลัด 1.โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาสเขตดินแดง 1.โรงเรียนวิชากร 2.โรงเรียนวิชูทิศ 3.โรงเรียนสามเสนนอก และ 4.อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ดินแดง) (สำหรับจุดนี้สามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนไปแจ้งความประสงค์พักค้างได้ที่ศูนย์เยาวชนฯ)

เขตคลองสาน 1.โรงเรียนวัดเศวตฉัตร 2.วัดเศวตฉัตรวรวิหาร และ 3.วัดทองเพลง

เขตคลองเตย 1.โรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ และ 2.โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา

เขตบางนา 1.โรงเรียนวัดบางนาใน 2.วัดบางนาใน และ 3.วัดบางนานอก

เขตบางซื่อ 1.โรงเรียนวัดมัชฌันติการาม และ 2.โรงเรียนวัดประดู่ธรรมาธิปัตย์

เขตจตุจักร 1.โรงเรียนวัดเทวสุนทร 2.โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ และ 3.วัดเทวสุนทร

เขตทวีวัฒนา 1.โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส และ 2.โรงเรียนวัดปุรณาวาส

เขตธนบุรี 1.โรงเรียนวัดใหม่ยายนุ้ย 2.โรงเรียนวัดโพธินิมิต 3.โรงเรียนวัดราชคฤห์ 4.โรงเรียนวัดกระจับพินิจ 5.โรงเรียนกันตทาราราม 6.โรงเรียนวัดเวฬุราชิณ 7.วัดบางสะแกใน 8.วัดใหม่ยายนุ้ย 9.วัดโพธินิมิต 10.วัดกันตทาราราม 11.วัดบุคคโล

เขตบางกอกน้อย 1.โรงเรียนวัดดุสิตารามเขตบางกอกใหญ่ 1.โรงเรียนวัดราชสิทธาราม 2.โรงเรียนวัดท่าพระ 3.โรงเรียนวัดประดู่ฉิมพลี 4.โรงเรียนวัดดีดวด 5.โรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ 6.โรงเรียนวัดนาคกลาง 7.โรงเรียนวัดสังข์กระจาย 8.โรงเรียนสายประสิทธิ์วิทยา 9.โรงเรียนทวีธาภิเษก 10.โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน 11.โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 1.วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี 13.วัดประดู่ฉิมพลี 14.วัดเจ้ามูล 15.วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร และ 16.วัดเครือวัลย์

เขตบางบอน 1.โรงเรียนพรหมราษฎร์รังสรรค์ 2.โรงเรียนวัดนินสุขาราม 3.วัดบางบอน และ 4.วัดนินสุขาราม

เขตห้วยขวาง 1.โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ 2.โรงเรียนพระราม 9 กาญจนาภิเษก 3.โรงเรียนวัดใหม่ช่องลม 4.วัดอุทัยธาราม 5.วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก และ 6.วัดใหม่ช่องลม

เขตมีนบุรี 1.โรงเรียนวัดบำเพ็ญเหนือ และ 2.วัดบำเพ็ญเหนือ

เขตสวนหลวง 1.โรงเรียนคลองกลันตันเขตวังทองหลาง 1.โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม 2.โรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก 3.โรงเรียนสุเหร่าลาดพร้าว (อามินเซ็นอุปถัมภ์) และ 4.วัดสามัคคีธรรม

เขตหลักสี่ 1.โรงเรียนการเคหะท่าทราย 2.โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา1 , 3.โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา2 , 4.โรงเรียนบางเขน (ไว้สาลีอนุสรณ์) 5.โรงเรียนวัดหลักสี่ (ทองใบทิวารีวิทยา) และ 6.โรงเรียนทุ่งสองห้อง

เขตบางกะปิ 1.วัดบึงทองหลางเขตทุ่งครุ 1.โรงเรียนนาหลวง 2.โรงเรียนราษฎร์บูรณะ (มูฮำหมัดอุทิศ) โรงเรียนชูสินทองประดิษฐอนุสรณ์ และ 4.โรงเรียนรางราชพฤกษ์นุชมีอุทิศ

เขตหนองแขม 1.โรงเรียนบ้านขุนประเทศ 2.โรงเรียนประชาบำรุง 3.โรงเรียนมนต์จรัสสิงห์อนุสรณ์ 4.วัดหลักสาม 5.วัดหนองแขม และ 6.วัดไผ่เลี้ยง

เขตพระโขนง 1.โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 2.โรงเรียนพูนสิน (เพชรสุขอุปถัมภ์) 3.โรงเรียนวัดธรรมมงคล (หลวงพ่อวิริยังค์อุปถัมภ์) 4.วัดวชิรธรรมวรวิหาร และ 5.วัดราษฎรศรัทธาธรรม

เขตบางขุนเทียน 1.โรงเรียนวัดสะแกงาม 2.โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา 3.โรงเรียนราชมนตรี (ปลื้ม เชื่อมนุกูล) 4.โรงเรียนวัดหัวกระบือ 5.ศูนย์เยาวชนบางขุนเทียน และ 6.ศูนย์กีฬาบางขุนเทียนเขตหนอกจอก 1.โรงเรียนวัดทรัพย์สโมสร และ 2.วัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษมเขตลาดกระบัง 1.โรงเรียนวัดบำรุงรื่น 2.โรงเรียนวัดบึงบัว 3.โรงเรียนวัดปากบึง 4.โรงเรียนสุเหร่าลำนายโส 5.โรงเรียนแดงเป้า และ 6.โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง

บทความแนะนำ