เงินจ๊าดฉุดส่งออกแม่สอดลดลง

  • วันที่ 14 ต.ค. 2560 เวลา 09:15 น.

เงินจ๊าดฉุดส่งออกแม่สอดลดลง

โดย...ทีมข่าวภูมิภาคโพสต์ทูเดย์

มูลค่าการส่งออกของด่านศุลกากรแม่สอด จ.ตาก ในปีงบประมาณ 2560 ตั้งแต่เดือน ต.ค. 2559-ก.ย. 2560 มีมูลค่า 79,204 ล้านบาท แม้จะน้อยกว่าปีงบประมาณ 2559 ซึ่งมีมูลค่า 79,627 ล้านบาท แต่ก็มีการตั้งเป้าว่าในปีงบประมาณ 2561 มูลค่าการส่งออกน่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 1 แสนล้านบาท

วัลลภ วุฒาพาณิชย์ นายด่านศุลกากรแม่สอด เปิดเผยว่า สาเหตุที่มูลค่าการส่งออกยังไม่ทะลุ 8 หมื่นล้านบาท หรือคิดเป็น 7-8% เทียบกับปี 2559 ตามที่ตั้งเป้าไว้ เนื่องจากค่าเงินสกุลจ๊าดของเมียนมาตกทำให้ซื้อสินค้าไทยได้น้อยลง โดยสินค้าส่งออกอันดับต้นๆ ประกอบด้วย น้ำตาลทราย-รถจักรยานยนต์ และโทรศัพท์มือถือพร้อมอุปกรณ์ควบคู่ ฯลฯ

นายด่านศุลกากรแม่สอด กล่าวอีกว่า ตั้งแต่วันที่ 13 ต.ค.นี้ เป็นต้นไป ด่านศุลกากรแม่สอดมีคำสั่งให้คลังสินค้าชายแดนทุกแห่งต้องส่งสินค้าทุกชนิดผ่านสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 1 เพียงจุดเดียว ห้ามส่งสินค้าตามเรือผ่อนปรนอีกต่อไป

ทั้งนี้ วัลลภ วุฒาพาณิชย์ นายด่านศุลกากรแม่สอดได้ประชุมหารือกับนายด่านศุลกากรเมืองเมียวดี เมียนมา เพื่อสร้างความร่วมมือสร้างศักยภาพและเพิ่มมูลค่าทางการค้า และความร่วมมือในการปราบปรามสินค้าหนีภาษี และสินค้าผิดกฎหมาย ตลอดจนการปฏิบัติงานชายแดนและการอำนวยความสะดวกทางการค้าชายแดนระหว่างทั้งสองประเทศ และเพิ่มศักยภาพและมูลค่าการค้าชายแดน รองรับประตูการค้าแห่ง Asean Economics Community  บนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก East-West Economic Corridor หรือ EWEC 

ต้องจับตาเหตุปัจจัยทางเศรษฐกิจและการเมืองทั้งของไทยและเมียนมาว่าการเป็นแรงผลักดันให้มูลค่าการค้าชายแดนของด่านแม่สอดพุ่งทะลุไปถึงระดับ 1 แสนล้านบาท/ปี ได้หรือไม่

ข่าวอื่นๆ