เมืองนวัตกรรมอาหาร ดันเศรษฐกิจขอนแก่น

  • วันที่ 14 ต.ค. 2560 เวลา 09:12 น.

เมืองนวัตกรรมอาหาร ดันเศรษฐกิจขอนแก่น

โดย...จักรพันธ์ นาทันริ

ขอนแก่นนั้นถือเป็นหัวเมืองหลักของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยขนาดของเศรษฐกิจที่ตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด หรือจีดีพี อยู่ที่ระดับปีละ 2 แสนล้านบาท เป็นลำดับที่ 16 ของประเทศ และเป็นอันดับที่ 2 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองจาก จ.นครราชสีมา

ขณะที่ตัวเลขการลงทุนและรายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากรต่อปีนั้นถือว่าสูงที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่นจึงพัฒนาอย่างก้าวกระโดดในช่วงเพียง 3 ปีที่ผ่านมา ตัวเลขจีดีพีจากระดับ 1.5 แสนล้านบาท/ปี ก็แตะระดับ 2 แสนล้านบาท

ที่น่าสนใจคือทิศทางการพัฒนาของ จ.ขอนแก่น นับจากนี้ไป ซึ่ง เข็มชาติ สมใจวงษ์ ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า รัฐบาลมีนโยบายที่จะส่งเสริมให้ จ.ขอนแก่น เป็นเมืองแห่งนวัตกรรมอาหาร

“ขอนแก่นเป็นเมืองแห่งการผลิตผลผลิตทางการเกษตร หรือในวงการธุรกิจอาหารเรียกขอนแก่นว่าเป็นครัวของประเทศนั้น ซึ่งในช่วงปลายปีนี้รัฐบาลเตรียมที่จะประกาศให้ขอนแก่นเป็นเมืองแห่งนวัตกรรมอาหารอีกด้วย” เข็มชาติ กล่าว

ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น บอกว่า ภาพรวมทางเศรษฐกิจของ จ.ขอนแก่น 3 ไตรมาสที่ผ่านมามีการกระตุ้นสภาพคล่องและการจับจ่ายที่ดีมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง แม้จะชะลอตัวในบางช่วงแต่ก็จะสามารถกลับมาได้ในระยะเวลาที่เร็ว อันมีสาเหตุมาจากการลงทุนขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นในพื้นที่

“โครงการต่างๆ ที่รัฐบาลมอบหมายให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินงานในรูปแบบประชารัฐ ทำให้ทุกโครงการมีผลการดำเนินงานที่ตรงตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ โดยเฉพาะในเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเมืองให้สอดรับกับการเป็นเมืองแห่งมหานคร ปลายปีนี้จะมีการเริ่มลงเสาเข็มโครงการรถไฟฟ้าระบบรางเบา การก่อสร้างรถไฟทางคู่ การสร้างท่าเรือบกที่จะมีการดำเนินการในปี 2561 การพัฒนาท่าอากาศยานขอนแก่นเป็นสนามบินนานาชาติ อีกทั้งนักลงทุนจากต่างพื้นที่และต่างประเทศยังคงเลือกขอนแก่นเป็นพื้นที่เป้าหมายในการลงทุนที่มีขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกเดือน”

เข็มชาติ บอกอีกว่าในอนาคตจะมีอีก 2 ประเทศเข้ามาตั้งสถานกงสุลใหญ่ใน จ.ขอนแก่น และมีสายการบินจากจีนและลาวเปิดเส้นทางการบินเชื่อมโยงระหว่างประเทศ ทำให้การพัฒนาเมืองที่ขณะนี้มีความคืบหน้าที่เป็นไปตามขั้นตอน

“ถึงเวลาที่จะเตรียมคนขอนแก่นเข้าสู่ธุรกิจงานบริการในสัดส่วนที่ชัดเจน และเจาะลงไปในเฉพาะทางมากขึ้น เพื่อให้เกิดเทคนิคแนวทางการทำงานและความชำนาญที่จะรองรับกับธุรกิจต่างๆ มั่นใจว่าปีนี้จีดีพีของขอนแก่นจะถึง 2 แสนล้านบาท โดยโตขึ้นมาถึง 5% จากปีที่ผ่านมา”

น่าจับตาอย่างยิ่งว่านโยบายการพัฒนา จ.ขอนแก่น โดยเฉพาะการวางแนวทางให้เป็นเมืองแห่งนวัตกรรมอาหารซึ่งรัฐบาลจะเข้ามาสนับสนุนนั้นจะเดินหน้าต่อไปอย่างไร ซึ่งช่วงปลายปีนี้น่าจะเห็นความชัดเจนมากขึ้น

และที่สำคัญภาคเอกชนของ จ.ขอนแก่น นั้นได้ชื่อว่ามีการรวมตัวกันอย่างเข้มแข็ง ที่ผ่านมาได้ผลักดันโครงการต่างๆ ให้เกิดขึ้นแล้ว อาทิ โครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนรางเบา ภายใต้การรวมตัวของภาคเอกชนกว่า 20 ราย ที่จัดตั้งบริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง หรือ KKTT เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ จ.ขอนแก่น ซึ่งจากนี้ไปน่าจะมีความชัดเจนขึ้นถึงโครงการลงทุนและพัฒนาอื่นๆ ที่จะตามมา โดยเฉพาะการลงทุนสายการบิน

ข่าวอื่นๆ