ผู้มีรายได้น้อยแห่รูดบัตรซื้อสินค้าวันแรกคึกคัก

  • วันที่ 01 ต.ค. 2560 เวลา 12:53 น.

ผู้มีรายได้น้อยแห่รูดบัตรซื้อสินค้าวันแรกคึกคัก

ผู้มีรายได้น้อยที่บุรีรัมย์แห่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรูดซื้อสินค้าวันแรกคึกคักแต่ยังมีปัญหาเครื่องอ่านข้อมูลล่าช้า

เมื่อวันที่ 1 ต.ค. บรรยากาศผู้มีรายได้น้อยที่จังหวัดบุรีรัมย์ ทยอยนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปรูดซื้อสินค้าตามห้างร้านต่างๆ ที่สมัครเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐในวันแรกอย่างคึกคัก โดยเฉพาะที่ห้างร้านทวีกิจสาขาโคกวัด  ต.อิสาณ  อ.เมืองบุรีรัมย์  ได้มีผู้มีรายได้น้อยทั้งที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตอำเภอเมือง  และอำเภอห้วยราช  นำบัตรมารูดซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้า ซึ่งส่วนมากจะเลือกซื้อสินค้าประเภทอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน และส่วนใหญ่จะซื้อครั้งเดียวให้ครบตามวงเงินที่ได้รับในบัตร โดยเฉพาะผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ห่างไกลจากร้านค้าเพราะเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาหลายรอบ   

อย่างไรก็ตามบรรยากาศการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรูดซื้อสินค้าวันแรก ก็มีปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ตไม่เสถียรเป็นบางช่วง  ทำให้เครื่องอ่านบัตรล่าช้า

ด้านนางชิด นิกูลรัมย์  ชาวบ้านตำบลห้วยราช  อำเภอห้วยราช กล่าวว่า วันนี้ได้นำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งของตนเอง และของมารดาซึ่งอายุมากแล้วไม่สะดวกในการเดินทางมา พร้อมใบมอบอำนาจมาซื้อสินค้าที่ร้านในเขตอำเภอเมือง  เนื่องจากขณะนี้ที่ อ.ห้วยราช ยังไม่มีร้านค้าที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ  จึงต้องเดินทางมาซื้อใน อ.เมือง  ซึ่งมีระยะทางกว่า 10 กิโลเมตร  วันนี้จึงตัดสินใจซื้อให้ครบวงเงินทั้งของตนเองและของแม่ จะได้มีต้องเดินทางมาหลายรอบจะทำให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย  พร้อมระบุว่าการได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อรูดซื้อสินค้า  สามารถแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้  จึงอยากให้รัฐทำอย่างต่อเนื่อง และหากเป็นไปได้ก็อยากให้ขยายวงเงินเพิ่มมากกว่านี้

 

ข่าวอื่นๆ