อ.คลองใหญ่ปลอดแรงงานต่างด้าวผิดกม.

  • วันที่ 07 ก.ย. 2560 เวลา 15:26 น.

อ.คลองใหญ่ปลอดแรงงานต่างด้าวผิดกม.

ตราด-อ.คลองใหญ่ปลอดต่างด้าวเถื่อนเหลือแรงงงานประมงที่ถูกกฎหมาย

นายสุรพงษ์  อินทรประเสริฐ  ทีปรึกษาสมาคมประมงร่วมใจคลองใหญ่  และสมาคมประมง จังหวัดตราด  กล่าวว่าแรงงานประมงต่างด้าวกัมพูชาที่เข้ามาทำงานที่ไม่ถูกกฎหมายได้เดินทางกลับไปยังประเทศเกือบหมดแล้ว ที่เหลืออยู่เป็นแรงงานที่ถูกต้อง โดยเฉพาะแรงงานประมงในเรือพาณิชย์ที่มีขนาดใหญ่จะต้องดำเนินการให้ถูกต้องทั้งหมด  ไม่เช่นนั้น ไม่สามารถออกทำประมงได้ ส่วนกระแสข่าวที่บอกว่าจะมีเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานลงไปตรวจสอบแรงงานประมงที่ไม่ถูกต้องน่าจะเป็นเพียงข่าวลือ ส่วนที่มีการเดินทางออกไปน่าจะเป็นแรงงานประมงที่อยู่ระหว่างการขออนุญาตมากกว่าวันนี้แรงงานประมงต่างด้าวที่ผิดกฎหมายเกือบจะไม่มีในพื้นที่อำเภอคลองใหญ่แล้ว หรืออาจจะบอกว่าไม่มีเลยก็ได้

ข่าวอื่นๆ