เชียงรายเคาะถนนสายยาวย่นระยะเชียงแสน-แม่ลาว

  • วันที่ 07 ก.ย. 2560 เวลา 14:33 น.

เชียงรายเคาะถนนสายยาวย่นระยะเชียงแสน-แม่ลาว

เชียงราย-ผู้ว่าฯเชียงรายประชุมศึกษาผลกระทบก่อนเคาะถนนสายยาวย่นระยะทางเชียงแสน-แม่ลาวแก้จราจรแออัดเสริมโลจิสติกส์

เมื่อวันที่7ก.ย.60ที่ห้องกินรี โรงแรมลักษณวรรณรีสอร์ท ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย ประชุมรับฟังความเห็นผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างถนนสายแยกเข้าท่าเทียบเรือเชียงแสน แห่งที่ 2 โดยมีนายเอนก ณัฐโฆษิต ผอ.แขวงทางหลวงชนบทเชียงราย นำผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายณรงค์ศักดิ์ เปิดเผยว่า จ.เชียงราย ได้รับการสนับสนุนให้มีการพัฒนาเมืองเพื่อเป็นศูนย์กลางภาคเหนือตอนบนและประตู ทางการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านและนานาชาติ มีการพัฒนาการจราจรและการขนส่งในพื้นที่ 6 เหลี่ยมเศรษฐกิจจากจีนตอนใต้ผ่าน สปป.ลาว-ไทย-เวียดนาม-มาเลเซีย-สิงคโปร์-อินโดนีเซีย โดยใช้ศักยภาพโลจิสติกส์ทางน้ำ คือท่าเรือเชียงแสนแห่งที่ 1 และแห่งที่ 2 และถนนอาร์สามไทย-สปป.ลาว-จี นตอนใต้ทำให้แนวโน้มว่าการจราจรในจ.เชียงรายคับคั่งจึงต้องมีการพัฒนาเส้นทางอย่างเหมาะสม

ด้านนายเอนก กล่าวว่า กรมทางหลวงชนบทเล็งเห็ นถึงความสำคัญของปัญหาในอนาคตจึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างครั้ งนี้เพื่อให้มีถนนเลี่ยงเมืองซึ่ งคาดว่าจะสามารถแก้ไขปั ญหาและประหยัดเวลาในการเดิ นทางรวมถึงลดอุบัติเหตุได้เป็นอย่างดีรวมถึงรองรับการขนส่งผู้ โดยสารและสินค้าได้ด้วย ขณะเดียวกันสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการขยายโครงข่ายระบบคมนาคมในภูมิภาค

สำหรับโครงการก่อสร้างถนนสายท่าเทียบเรือเชียงแสน บ้านสบกก ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จนถึงถนนพหลโยธิน ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว ระยะทาง 46.715 กิโลเมตร โดยเป็นทางเลี่ยงเมืองทางทิ ศตะวันออกเฉียงใต้ผ่านพื้นที่ 9 ตำบล 4 อำเภอคือ อ.เมือง ผ่าน ต.แม่ข้าวต้ม ริมกก ท่าสาย ป่าอ้อดอนชัย อ.เวียงชัย ผ่าน ต.เวียงเหนือ เมืองชุม เวียงชัย อ.พาน ผ่าน ต.ธารทอง และ อ.แม่ลาว ผ่าน ต.จอมหมอกแก้ว รูปแบบเป็นถนน 4 ช่องจราจรไป-กลับ มีเกาะกลางเป็นร่อง ความกว้างช่องจราจรช่องละ 3.30 เมตร ไหล่ทางกว้างด้านนอก 2.50 เมตร ไหล่ทางด้านในกว้าง 1.50 เมตร ภายในเขตทางกว้าง 60 เมตร โดยมีท่อระบายน้ำทั้งทางลอดกลม ลอดเหลี่ยม สะพานพร้อมสรรพ.

ข่าวอื่นๆ