ภูเก็ตเดินหน้า ‘สมาร์ทซิตี้’ ติด CCTV-จุดตรวจเอกซเรย์

วันที่ 02 ก.ย. 2560 เวลา 07:56 น.
ภูเก็ตเดินหน้า ‘สมาร์ทซิตี้’ ติด CCTV-จุดตรวจเอกซเรย์
โดย...อชัถยา ชื่นนิรันดร์

ในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่มีผู้มาเยือนถึงปีละประมาณ 13 ล้านคน จ.ภูเก็ต จึงต้องพัฒนาเมืองให้ครอบคลุมในทุกมิติ เพื่อรองรับการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นความทันสมัย สะดวก ความปลอดภัย และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หนึ่งในโปรเจกต์ใหญ่ที่ทั้งภาครัฐและเอกชนรวมตัวกันเป็นบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง กำลังร่วมกันดำเนินการ ก็คือ “ภูเก็ต สมาร์ทซิตี้”

“ภูเก็ต สมาร์ทซิตี้” ประกอบด้วยการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยเส้นทางเข้า-ออกเกาะภูเก็ต ระบบรักษาความปลอดภัยจุดตรวจค้น ระบบรักษาความปลอดภัยรอบแนวชายฝั่ง การบูรณาการ ระบบกล้องวงจรปิดและระบบการจัดการจราจรเพื่อสร้างความปลอดภัยให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว

ล่าสุด สนิท ศรีวิหค รอง ผวจ.ภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการขับเคลื่อนจังหวัดภูเก็ตสู่เมือง สมาร์ทซิตี้ ด้าน สมาร์ทซิตี้ โดยการดำเนินการหลัก จะประกอบไปด้วย การติดตั้งกล้องซีซีทีวีกว่า 1,000 กล้อง รวมทั้งระบบเอกซเรย์ตรวจตรายานพาหนะที่เข้าสู่ จ.ภูเก็ต ทั้งหมดนี้จำเป็นต้องของบประมาณจากส่วนกลางกว่า 500 ล้านบาท

รอง ผวจ.ภูเก็ต กล่าวว่า ทาง จ.ภูเก็ต ได้แต่งตั้งคณะทำงานการขับเคลื่อน จ.ภูเก็ต สู่เมืองสมาร์ทซิตี้ด้านสมาร์ทเซฟตี้ เมื่อต้นเดือน ส.ค.ที่ผ่านมา เพื่อบูรณาการข้อมูลและขับเคลื่อน จ.ภูเก็ต สู่เมืองสมาร์ทซิตี้ และจัดทำโครงการด้านสมาร์ทเซฟตี้แต่ละด้าน เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งงบประมาณต่างๆ และวันนี้ได้แต่งตั้งคณะทำงานเพิ่มอีก 4 หน่วยงาน ให้จัดทำโครงการเพิ่มเติม โดยพิจารณาโครงการด้านสมาร์ทซิตี้ที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงดิจิทัลฯ ประกอบด้วย

1.โครงการติดตั้งกล้องซีซีทีวีเพื่อความปลอดภัยและการจราจร งบประมาณทั้งหมด 317 ล้านบาท โดยติดตั้งกล้องตามแผนแม่บทจำนวน 1,000 กล้อง (เช่าซื้อ) ระบบบริหารจัดการข้อมูลกล้องวงจรปิดอัจฉริยะ ติดตั้งกล้องวงจรปิดในเขตท่าเรืออ่าวฉลอง 16 จุด 23 กล้อง สวนสาธารณะสะพานหิน 15 จุด 39 กล้อง ติดตั้งกล้องพร้อมระบบอัจฉริยะด้านความปลอดภัยและการจราจร 30 จุด ติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมระบบ 3 จุด ใน ต.รัษฎา เกาะแก้ว ฉลอง และ 24 กล้องใน ต.ป่าคลอก รวมทั้งติดตั้งกล้องที่บริเวณอาคารท่าเทียบเรือบ้านแหลมทรายและสะพานท่าเทียบเรือบ้านแหลมทราย

2.โครงการเสริมสร้างความมั่นคงเพื่อส่งเสริมให้ จ.ภูเก็ต เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ปลอดภัย งบประมาณทั้งหมด 191 ล้านบาท โดยจัดซื้อระบบตรวจหาอาวุธ วัตถุระเบิด ยาเสพติด และสิ่งผิดกฎหมายด้วยรังสีเอกซ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาความปลอดภัยเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างความมั่นคงเพื่อให้ จ.ภูเก็ต เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก นอกจากนี้ จะจัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์และบริการนักท่องเที่ยวประจำสถานีตำรวจในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของกลุ่มจังหวัด

“การเสนอขอโครงการต่างๆ ต้องไม่ซ้ำซ้อนกัน และการพิจารณาจากกระทรวงดิจิทัลฯ อาจได้ไม่ครบตามที่ต้องการ ถ้าไม่ได้บ้างก็ต้องทำใจ ต้องถอยกลับมา ซึ่งอย่างน้อยก็ยังมีการเปิดช่องให้ของบในปี 2561 ถ้าได้ข้อสรุปโครงการต่างๆ ครบถ้วนจะนำเรียน ผวจ.ภูเก็ต ก่อนส่งกระทรวงดิจิทัลฯ เมื่อ จ.ภูเก็ต ได้รับเลือกเป็นเมืองสมาร์ทซิตี้ต้องทำของจริงได้ในโครงการต่างๆ ที่เสนอขอ”

รอง ผวจ.ภูเก็ต บอกว่า ที่ผ่านมา จ.ภูเก็ต ได้เสนอของบรัฐบาลโดยรวมในหลายด้าน เช่น เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย เป็นต้น รวมงบประมาณกว่าพันล้านบาท ยังไม่รวมงบต่างๆ ที่รัฐบาลจะให้ เช่น รถไฟฟ้ารางเบา เป็นต้น โดยได้มีการตั้งคณะกรรมการทำงานชุดเล็กเพิ่มเติม เพื่อเข้าดูแลในแต่ละพื้นที่ ตามที่หน่วยงานและหน่วยงานท้องถิ่น ได้เสนอของบโครงการต่างๆ เพื่อทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลการดำเนินการเสนอเข้าคณะทำงานชุดนี้พิจารณาต่อไป

 

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต